6974441108     

Ευάγγελος Μαραγκουδάκης

Ογκολόγος Ακτινοθεραπευτής Διευθυντής Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής

Ογκολογίας Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ

Τι είναι ακτινοθεραπεία


Η ακτινοθεραπεία μαζί με τη Χειρουργική και τη Χημειοθεραπεία είναι από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους αντιμετώπισης  των κακοήθων νεοπλασιών.  Εκτιμάται ότι το 40% των ασθενών που…

εκδήλωσαν κακόηθες νεόπλασμα και τελικώς ιάθηκαν, τα κατάφεραν γιατί υποβλήθηκαν σε Ακτινοθεραπεία ως βασική θεραπεία.
Ακτινοθεραπεία είναι η εναπόθεση ενέργειας στη ζώσα ύλη, η οποία προκαλεί βιολογικές αλλαγές στο κύτταρο. Αποτέλεσμα των αλλαγών είναι η θανάτωση του καρκινικού κυττάρου. Η ίαση μέσω της Ακτινοθεραπείας επιτυγχάνεται αν καταστραφούν όλα τα καρκινικά κύτταρα. Για να συμβεί αυτό πρέπει:
  • Τα κύτταρα να είναι ακτινοευαίσθητα
  • Να μην υπάρξει «γεωμετρική απώλεια»
Ακτινοευαισθησία είναι χαρακτηριστική ιδιότητα κάθε κυττάρου να καταστρέφεται εφόσον δεχθεί ικανή ποσότητα ακτινοβολίας. Τα καρκινικά κύτταρα έχουν λιγότερες αντιστάσεις σε σχέση με τα φυσιολογικά και έτσι προκύπτει το θεραπευτικό όφελος. Η κατάτμηση της συνολικής δόσης σε μικρά ημερήσια κλάσματα λειτουργεί σε βάρος των κακοήθων κυττάρων.
Γεωμετρική απώλεια σημαίνει να μην περιληφθούν όλα τα κακοήθη κύτταρα στα πεδία της ακτινοθεραπείας. Τούτο μπορεί να συμβεί, διότι μικρές αθροίσεις κυττάρων σε απομακρυσμένες θέσεις δεν ανιχνεύονται από τις εξετάσεις.
Η ακτινοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά της χειρουργικής ή και της χημειοθεραπείας, ώστε να συμβάλλει στη μείωση των τοπικών υποτροπών. Σε αυτή τη περίπτωση ονομάζεται επικουρική ή συμπληρωματική.

Τέλος, μπορεί να χορηγηθεί σε περιπτώσεις ανακούφισης  από συμπτώματα όπως είναι ο πόνος, η δύσπνοια, η αιμορραγία κ.α. Χορηγείται με τη μορφή εξωτερικών ακτίνων που παράγονται από γραμμικούς επιταχυντές ή εσωτερικής εφαρμογής σε κοιλότητες, όπως η μήτρα, με τοποθέτηση ραδιενεργών υλικών.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ

Ογκολόγος Ακτινοθεραπευτής Διευθυντής Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής

Ογκολογίας Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ

Διεύθυνση

Λεωφόρος Κηφισίας 37-39,

15123, Μαρούσι

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2106185253 - 6974441108

by site4doctor and MyMedical