6974441108     

Ευάγγελος Μαραγκουδάκης

Ογκολόγος Ακτινοθεραπευτής Διευθυντής Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής

Ογκολογίας Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ

Βιογραφικό


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
Ογκολόγος Ακτινοθεραπευτής

Ογκολόγος Ακτινοθεραπευτής Διευθυντής Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ

 

ΟΝΟΜΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21/3/1958
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ: Διευθυντής Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: 1/10/1976
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΣΧΟΛΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ IATΡΙΚΗΣ: 21/12/1982
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: 1/4/1983
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: 11/9/1989
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣE ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: UNIVERSITY COLLEGE HOSPITAL
ME ΘΕΜΑ: ΟΛΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 1989
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ECFMG: 15/3/1983

Προϋπηρεσία

 • ΑΠΟ 10/5/1983 ΜΕΧΡΙ 12/6/1984 ΙΑΤΡΟΣ  ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 • ΑΠΟ 12/6/1984 ΜΕΧΡΙ 12/6/1985 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΟΥΜΕΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • ΑΠΟ 18/6/1985 ΜΕΧΡΙ 4/8/1989 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣ. “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ”
 • AΠO 12/9/1989 ΜΕΧΡΙ 16/12/1990 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟ Δ&Θ ΝΟΣ. “ΥΓΕΙΑ”
 • ΑΠΟ 17/12/1990 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31/12/1990 ΩΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ ΣΤΟ Γ΄ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  ΤΟΥ  ΝΟΣ.  “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ” Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΘ. Ν. ΚΑΡΠΑΣΙΤΗΣ.
 • ΑΠΟ 1/1/2000 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ «ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΙΑΣΩ»

Επιστημονική δραστηριότητα
Β.2. Διδακτορική Διατριβή του Πανεπιστημίου ΑΘΗΝΩΝ

Θέμα: Μετακτινικές αλλοιώσεις τοιχώματος παχέος εντέρου σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο του παχέος εντέρου Αρ. Πρωτ:2539 Αρ. Διπλ:53.  23/1/1996

Επίδοση: λίαν καλώς

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια
Συνολικός αριθμός : 193

 1. Ο ρόλος των ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην αντιμετώπιση του πόνου των ασθενών που πάσχουν από κακοήθεις νεοπλασίες. Ε. Μαραγκουδάκης, Π. Κυπαρισσιάδης. 4′ Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. Ρέθυμνο. 1987
 2. Όγκος από κύτταρα Merkel. Παρουσίαση περιστατικού. Π. Κυπαρισσιάδης, Ε. Μαραγκουδάκης και συν. Ελληνική Ογκολογία. Τόμος  24 Τεύχος 4. σελ 337. 1988
 3. Σχεδιασμός Ακτινοθεραπείας με χρήση Αξονικού τομογράφου και simulator στο Νοσ. ” O Άγιος Σάββας”. Ι. Κατσιλίερης, Ε. Μαραγκουδάκης και συν. 1′ Παν. Συν. Ακτινοθεραπευτικής Ογκ. Θεσσαλονίκη 1989.
 4. Σισπλατίνη και Ιφωσφαμίδη ως μέρος της αρχικής θεραπείας σταδίων ΙΙΒ-ΙVΑ και ως θεραπεία υποτροπών / μεταστάσεων επιδερμοειδούς καρκίνου τραχήλου μήτρας. Σ. Τσούσης, Ε. Μαραγκουδάκης και συν. 1′ Παν. Συν. Γυναικολογικής Ογκολογίας. Δελφοί. 1992.
 5. Μελέτη της ακτινικής επιβάρυνσης των όρχεων κατά την ακτινοβόληση των υποδιαφραγματικών και πυελικών λεμφαδένων. Ι. Κατσιλιέρης, Ε. Μαραγουδάκης και συν. Διεθνές- Γ’ Παν. Συν. ΑΚΤ. ΟΓΚ. Αθήνα 1993
 6. Ανοχή του συνδυασμού Ακτινοθεραπείας και Χημειοθεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο ορθού. Ε. Μαραγκουδάκης Ι. Κατσιλιέρης και συν. Διεθνές-Γ’Παν. Συν.  ΑΚΤ.  ΟΓΚ.  Αθήνα 1993
 7. Μετακτινικές αλλοιώσεις τοιχώματος παχέος εντέρου σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο παχέoς εντέρου. Ε. Μαραγκουδάκης, Σ. Νικολοπούλου και συν. 7′ Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας. Πειραιάς 1993.
 8. Το ραδιενεργό Στρόντιο-89 ως ανακουφιστική θεραπεία στις οστικές μεταστάσεις συμπαγών όγκων. Ν. Μπαζιώτης, Ε. Μαραγκουδάκης. και συν. 7′ Παν. Συν. Ογκολογίας. Πειραιάς 1993.
 9. Πόνος και ποιότητα ζωής καρκινοπαθούς. Ε. Μαραγκουδάκης. Ελληνική  Ογκολογία  τόμος 29 τεύχος 2. σελ 97 1993
 10. Μετακτινικές αλλοιώσεις τοιχώματος παχέος εντέρου σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο παχέος εντέρου. Ε. Μαραγκουδάκης. Τιμητικός Τόμος για τον Ομ. Καθ. Κ.Γ. Παπαβασιλείου. Αθήνα 1993.
 11. Η αντιμετώπιση της οξείας κρίσης αιμορροιδικής νόσου με χορήγηση υψηλών δόσεων Διοσμίνης – Εσπεριδίνης Ι. Καραιτιανός, Ε. Μαραγκουδάκης και συν. 14′ Συν. Γαστρεντερολογίας. Αθήνα 1994.
 12. Aνακουφιστική θεραπεία οστικών μεταστάσεων από καρκίνο μαστού και  προστάτη με ραδιενεργό στρόντιο-89. Ν. Μπαζιώτης, Ε. Μαραγκουδάκης και συν. 4΄Πανελλήνιο Συν. Πυρηνικής Ιατρικής. 1994
 13. Ο ρόλος της προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Ι. Κατσιλιέρης, Ε.Μαραγκουδάκης και συν. Δεύτερο Πανελλήνιο συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας. Δελφοί 1995
 14. Ε.Ε. Μαραγκουδάκης. Μεταστατική οστική νόσος. Ο ρόλος της Ακτινοθεραπείας. Περιοδικό Οστούν της Ε.Ε. μελέτης μεταβολισμού των οστών. Τομ 7 τευχ. 4:1996.
 15. Ε.Ε. Μαραγκουδάκης, Ι Καραϊτιανός.  Ο ρόλος της Ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του ορθού. Θέματα Εσωτερικής Παθολογίας. Αθήνα 1996.
 16. Ε.Ε. Μαραγκουδάκης, Ι Κατσιλιέρης Μ. Ναχάτ, Ν. Καρπασίτης. Αποτελέσματα ανακουφιστικής Ακτινοθεραπείας σε ασθενείς που πάσχουν από  επώδυνες οστικές μεταστάσεις. 4΄ Πανελλήνιο συνέδριο μεταβολικών νοσημάτων των οστών. Αθήνα 1996.
 17. Σ. Τσούσης, Ε.Ε. Μαραγκουδάκης, Ι Κατσιλιέρης, κ.α. Συνδυασμός Χημειοακτινοθεραπείας στα κακοήθη νεοπλάσματα κεφαλής και τραχήλου. Ι Χημειοθεραπεία. 10΄ Πανελλήνιο συνέδριο Στοματογνάθοπροσωπικής  Xειρουργικής 1996
 18. Ε.Ε. Μαραγκουδάκης, Ι Κατσιλιέρης, Σ. Τσούσης κ.α. Συνδυασμός Χημειοακτινοθεραπείας στα κακοήθη νεοπλάσματα κεφαλής και τραχήλου.ΙΙ  Ακτινοθεραπεία. 10΄ Πανελλήνιο συνέδριο Στοματογνάθοπροσωπικής Χειρουργικής 1996
 19. Ι. Καραϊτιανός, Ε. Μαραγκουδάκης, Ι Κατσιλιέρης κ.α. Η χορήγηση υψηλών δόσεων καλσιτονίνης σολομού σε 26 ασθενείς που πάσχουν από οστικές μεταστάσεις. 4΄ Πανελλήνιο συνέδριο μεταβολικών νοσημάτων των οστών. Αθήνα 1996.
 20. Γ. Οικονόμου, Ε.Μαραγκουδάκης κ.α.. Θεραπευτική αντιμετώπιση λεμφαγγειακής διασποράς μελανώματος με προεγχειρητική ακτινοθεραπεία και μετεγχειρητική χημειοθεραπεία με Interferon rINF-γ. 9΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας Αθήνα 1997.
 21. ΙΓ Καραϊτιανός, Ε Μαραγκουδάκης. κ.α.. Η χρήση του οκτρεοτιδίου στην παρηγορητική αντιμετώπιση εντερικής απόφραξης σε καρδιοπαθείς ασθενείς τελικού σταδίου. 9΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας Αθήνα 1997.
 22. Ι. Καραϊτιανός, Ε. Μαραγκουδάκης, Ι Κατσιλιέρης κ.α. Η χορήγηση υψηλών δόσεων καλσιτονίνης σολομού σε 37 ασθενείς που πάσχουν από οστικές μεταστάσεις. 9΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας Αθήνα 1997.
 23. Μ. Βασιλομανωλάκης, Ε Μαραγκουδάκης κ.α. Μετακτινικά σαρκώματα οστών σε ασθενείς με καρκίνο μαστού. 9΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας Αθήνα 1997.
 24. Ε. Μαραγκουδάκης, κ.α. Αποτελέσματα Ακτινοθεραπείας σε 89 ασθενείς που εμφάνισαν δευτεροπαθείς εγκεφαλικές μεταστάσεις. 9΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας Αθήνα 1997.
 25. Ε.Ε Μαραγκουδάκης, Α. Ραπίδης κ.α. Σύγχρονες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές στη θεραπεία του γναθοπροσωπικού καρκίνου.
 26. Σ. Τσούσης Ε.Ε. Μαραγκουδάκης Α. Ραπίδης κ.α. Πρωτόκολλα εφαρμογής ταυτόχρονης χημειοακτινοθεραπείας στην αντιμετώπιση του γναθοπροσωπικού καρκίνου 11΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικού καρκίνου. Αθήνα 1997.
 27. Π. Τζώρτζης, Ι. Καραϊτιανός, Ε. Μαραγκουδάκης, Γ. Νταχάμπρε. Διατροφική εκτίμηση καρκινοπαθών γηριατρικών ασθενών με το Μ.Ν.Α. Πρόδρομη ανακοίνωση. 5΄  Πανελλήνιο Συνέδριο  Γεροντολογίας Γηριατρικής. Αθήνα 1997.
 28. Χρόνιος πόνος στον καρκίνο. Αιτιολογική θεραπεία ΕΕ Μαραγκουδάκης Στρογγυλό τραπέζι. Πέμπτο μετεκπαιδευτικό συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας Χερσόνησος Ηράκλειο Οκτώβριος 1997
 29. Προεδρείο σε ελεύθερες Ανακοινώσεις τέταρτου Πανελλήνιου συνεδρίου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Γλυφάδα Οκτώβριος 1997
 30. Χρόνιος πόνος στον καρκίνο. Αιτιολογική θεραπεία ΕΕ Μαραγκουδάκης Στρογγυλό τραπέζι. Πέμπτο μετεκπαιδευτικό συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας Χερσόνησος Ηράκλειο Οκτώβριος 1997
 31. Ακτινοθεραπεία στη Τρίτη ηλικία. ΕΕ Μαραγκουδάκης. Δορυφορικό συνέδριο στη Τρίτη ηλικία. Πέμπτο Συνέδριο Γεροντολογίας – Γηριατρικής Αθήνα Δεκέμβριος 1997
 32. Οργανωτική Επιτροπή Τρίτου Πανελληνίου συνεδρίου Γυναικολογικής  με Διεθνή συμμετοχή Αθήνα Οκτώβριος 1998
 33. Η συμβολή της ακτινοθεραπείας στη  θεραπεία των σεμινωμάτων του όρχεως ΕΕ Μαραγκουδάκης. Πρόγραμμα εκπαιδευτικών εκδηλώσεων Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Αθήνα, Ιανουάριος 1998
 34. Ακτινοθεραπεία στη Τρίτη ηλικία. ΕΕ Μαραγκουδάκης. Δορυφορικό συνέδριο στη Τρίτη ηλικία. Πέμπτο Συνέδριο Γεροντολογίας – Γηριατρικής Αθήνα Δεκέμβριος 1997
 35. Η συμβολή της ακτινοθεραπείας στη  θεραπεία των σεμινωμάτων του όρχεως ΕΕ Μαραγκουδάκης. Πρόγραμμα εκπαιδευτικών εκδηλώσεων Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Αθήνα, Ιανουάριος 1998
 36. Νεότερες απόψεις και τεχνικές στην Ακτινοθεραπεία συμπαγών Όγκων των συμπαγών οργάνων. Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική. ΕΕ Μαραγκουδάκης. Έβδομο Μετεκπαιδευτικό συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας Ηράκλειο Οκτ 1999
 37. Νεότερες απόψεις και τεχνικές στην Ακτινοθεραπεία συμπαγών Όγκων των συμπαγών οργάνων. Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική. ΕΕ Μαραγκουδάκης. Έβδομο Μετεκπαιδευτικό συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας Ηράκλειο Οκτ 1999
 38. Επιστημονική επιτροπή εβδόμου Πανελλήνιου συνέδριου Μαστολογίας Αθήνα Μαρ 2000
 39. 3η Ογκολογική ημερίδα χειμώνα. Όγκοι εγκεφάλου.  Ακτινοθεραπεία  ΕΕ Μαραγκουδάκης Λουτράκι Ιαν. 2001
 40. Θεραπευτικές προοπτικές στην Ακτινοθεραπευτική ογκολογία. «GM-CSF” ο πολυδύναμος Αιμοποιητικός αυξητικός παράγοντας.  ΕΕ Μαραγκουδάκης Θεσσαλονίκη Μαρ 2001
 41. Νεοπλασίες μαστού. Ακτινοθεραπεία ΕΕ Μαραγκουδακης.  Διεθνές Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα το Γυναικολογικό Καρκίνο. Αλεξανδρούπολη Απρ 2001
 42. Επιστημονική ημερίδα νος. «ΥΓΕΙΑ».  Αντιμετώπιση σεμινώματος σταδίου Ι και ΙΙ. ΕΕ Μαραγκουδάκης Αθήνα Οκτ 2001
 43. 3η Ογκολογική ημερίδα χειμώνα. Όγκοι εγκεφάλου.  Ακτινοθεραπεία  ΕΕ Μαραγκουδάκης Λουτράκι Ιαν. 2001
 44. Θεραπευτικές προοπτικές στην Ακτινοθεραπευτική ογκολογία. «GM-CSF” ο πολυδύναμος Αιμοποιητικός αυξητικός παράγοντας.  ΕΕ Μαραγκουδάκης Θεσσαλονίκη Μαρ 2001
 45. Νεοπλασίες μαστού. Ακτινοθεραπεία ΕΕ Μαραγκουδακης.  Διεθνές Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα το Γυναικολογικό Καρκίνο. Αλεξανδρούπολη Απρ 2001
 46. Επιστημονική ημερίδα νος. «ΥΓΕΙΑ».  Αντιμετώπιση σεμινώματος σταδίου Ι και ΙΙ. ΕΕ Μαραγκουδάκης Αθήνα Οκτ 2001
 47. Ποιότητα ζωής μετά την αρχική θεραπεία. ΕΕ Μαραγκουδάκης. Τέταρτο Πανελλήνιο συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας Αθήνα Μαρ 2002
 48. Διλλήματα  και αντιπαραθέσεις στην αντιμετώπιση του Καρκίνου του Μαστού. ΕΕ Μαραγκουδάκης.  Οργάνωση Κέντρο μαστού Ν. «ΙΑΣΩ» Αθήνα 2002
 49. Ποιότητα ζωής μετά την αρχική θεραπεία. ΕΕ Μαραγκουδάκης. Τέταρτο Πανελλήνιο συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας Αθήνα Μαρ 2002
 50. Διλλήματα  και αντιπαραθέσεις στην αντιμετώπιση του Καρκίνου του Μαστού. ΕΕ Μαραγκουδάκης.  Οργάνωση Κέντρο μαστού Ν. «ΙΑΣΩ» Αθήνα 2002
 51. Ο ρόλος της σύγχρονης τεχνολογίας στη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων της Ακτινοθεραπείας ΕΕ Μαραγκουδάκης. Παγκρήτια ένωση βιοιατρικής έρευνας Ηράκλειο Νοε.  2003
 52. Καρκίνος προστάτη. Επίδραση της Ακτινοθεραπείας στη ποιότητα ζωής. ΕΕ Μαραγκουδάκης. Τέταρτο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Ουρολογικού Καρκίνου Αθήνα 2003
 53. Ο ρόλος της σύγχρονης τεχνολογίας στη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων της Ακτινοθεραπείας ΕΕ Μαραγκουδάκης. Παγκρήτια ένωση βιοιατρικής έρευνας Ηράκλειο Νοε.  2003
 54. Καρκίνος προστάτη. Επίδραση της Ακτινοθεραπείας στη ποιότητα ζωής. ΕΕ Μαραγκουδάκης. Τέταρτο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Ουρολογικού Καρκίνου Αθήνα 2003
 55. Προεδρείο στρογγυλής τράπεζας. Τι το νεότερο στην Πνευμονολογία 2002-2004 Αθήνα Μαρ 2004
 56. Καρκίνος προστάτη. Ριζική Ακτινοθεραπεία. Νεότερες εξελίξεις-ποιότητα ζωής  ΕΕ Μαραγκουδάκης Α΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική. Χαλκιδική Μάιος 2004
 57. Ο Ρόλος της Ακτινοθεραπείας στο καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. ΕΕ Μαραγκουδάκης. Επιστημονικές συναντήσεις μαιευτηρίου «ΙΑΣΩ» Ιουν  2004
 58. Καρκίνος προστάτη. Ριζική Ακτινοθεραπεία. Νεότερες εξελίξεις-ποιότητα ζωής  ΕΕ Μαραγκουδάκης Α΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική. Χαλκιδική Μάιος 2004
 59. Ο Ρόλος της Ακτινοθεραπείας στο καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. ΕΕ Μαραγκουδάκης. Επιστημονικές συναντήσεις μαιευτηρίου «ΙΑΣΩ» Ιουν  2004
 60. Mακροχρόνιες επιπτώσεις από τη θεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Η θέση του Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου. ΕΕ Μαραγκουδάκης. 9ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Μαστολογικής Εταιρείας Αθήνα Φεβ. 2005
 61. Η αντιμετώπιση του Σαρκώματος των Μαλακών Μορίων και των υποτροπών του. Ακτινοθεραπεία Δελφοί Μάιος 2005
 62. Mακροχρόνιες επιπτώσεις από τη θεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Η θέση του Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου. ΕΕ Μαραγκουδάκης. 9ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Μαστολογικής Εταιρείας Αθήνα Φεβ. 2005
 63. Η αντιμετώπιση του Σαρκώματος των Μαλακών Μορίων και των υποτροπών του. Ακτινοθεραπεία Δελφοί Μάιος 2005
 64. Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία-22ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο. Θεραπεία:Ακτινο-και Χημειοθεραπεία/Συντονισμός:Ε.Μαραγκουδάκης,Κ.Συρίγος. 11 και 12 Μαρτίου 2006 Αθήνα Αμφιθέατρο ΝΙΜΤΣ
 65. Κέντρο Μαστού Νοσοκομείου ΙΑΣΩ/Διλήμματα και Αντιθέσεις στην Αντιμετώπιση του Καρκίνου του  Μαστού VI”Μικρός Καρκίνος’’/Στρογγυλά Τραπέζια. Θέση της Ακτινοθεραπείας-Ε.Μαραγκουδάκης/Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 31 Μαρτίου- 2 Απριλίου 2006
 66. Πανελλήνιο Forum Ιατρικής Υπο την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα Ακτινοθεραπεία Καρκίνων/Ομιλητής Ε.Μαραγκουδάκης.Αθήνα Ολυμπιακό Συγκρότημα Ελληνικου(Ξιφασκία) Μάιος 2006
 67. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Διάλεξη. Προεδρείο:Β.Γεωργούλιας-Ε.Μαραγκουδάκης. Overview of Erbituxin the treatmentof SCCHN.Prof.Jean Bourhis  Αγία Πελαγία Κρήτη Ξενοδοχείο Capsis Beach Hotel & Convention Center Ιούνιος 2006
 68. 2ο Συμπόσιο”Η απεικόνιση του μαστού”Αντιμετώπιση Καρκίνου Μαστού Ακτινοθεραπεία-Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Divani Caravel Σεπτεμβριος 2006
 69. 12η Εκπαιδευτική Συνάντηση Ειδικευομένων Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Γυναικολογικός Καρκίνος-Ακτινοθεραπεία Τραχήλου Μήτρας/Εκπαιδευτής Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Δεκέμβριος 2006
 70. Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών – Επιστημονική Ημερίδα/Τι νεότερο στις παθήσεις παχέος εντέρου-πρωκτού.Σύγχρονη ακτινοθεραπεία στον καρκίνο ορθού και πρωκτού Ε.ΜαραγκουδάκηςΠολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών “Κωστής Παλαμάς”Αθήνα Δεκέμβριος 2006
 71. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας Στρογγυλό Τραπέζι VII-Συμφωνίες Διαφωνίες στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού Ακτινοθεραπευτές:Δ.Μισαηλίδου,Ε.Μαραγκουδάκης. Δράμα Απρίλιος 2007
 72. 3ο Πανελλήνιο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο ΕΙξελίξεις στην Ακτινοχειρουργική/Προεδρείο:Κ.Δαρδούφας-Ε.Μαραγκουδάκης/Ομιλητής Leo Romaneli Aθήνα Απρίλιος 2007
 73. 14η Εκπαιδευτική Συνάντηση Ειδικευομένων Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Αδενώματα Υποφύσεως Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Divani Apollon Palace Βουλιαγμένη Μάιος 2007
 74. 2η Επιστημονική Συνάντηση του τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας Καρκίνος Πέους Ε.Μαραγκουδάκης Καλαμπάκα Ξενοδοχείο Divani Meteora Ιούνιος 2007
 75. 3ο Συμπόσιο Απεικόνισης του Μαστού Καρκίνος Μαστού/Κύηση και Ακτινοθεραπεία Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Τιτάνια Οκτώβριος 2007
 76. Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας 3ο Εκπαιδευττικό Σεμινάριο Γυναικολογικός Καρκίνος:”Παρόν και Μέλλον” Καρκίνος Ενδομητρίου:Ακτινοθεραπεία Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Ιωνικό Κέντρο Οκτώβριος 2007
 77. 1ο Πανελληνιο Συνέδριο Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών/Τι νεότερο στην Ιατρική Προεδρείο Ε.Μαραγκουδάκης και άλλοι
 78. Αθήνα Ξενοδοχείο HILTON Μάρτιος 2008
 79. Ελληνική Βρογχολογική  Εταιρεία  24ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Νεοπλάσματα/Σχόλια:Ε.Μαραγκουδάκης,Γ.Νταχάμπρε,Κ.Συρίγος Αθήνα Αμφιθέατρο ΝΙΜΤΣ Απριλιος 2008
 80. Ιασώ Κέντρο Μαστού Επιστημονική Συνάντηση Διλήμματα και Αντιθέσεις στην αντιμετώπιση του Καρκίνου του Μαστού VIII Ακτινοθεραπεία μετά από μαστεκτομή.Η σημασία της ακτινοθεραπείας στην επιβίωση-Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός Απρίλιος 2008
 81. Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας-Θέματα αιχμής στη σύγχρονη Ογκολογία Καρκίνος Παχέος Εντέρου/Ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του Ορθού.Αξιολόγηση Επιλογών.Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Divani Caravel  Οκτώβριος 2008
 82. Π.Γ.Ν Μαιευτηρίο Αθηνών”Ελενα Βενιζέλου”Μονάδα Γυναικολογικού Καρκίνου/Διημερίδα με θέμα Καρκίνος Μαστού.Πόσο κοντά στην ίαση; Ακτινοθεραπεία.Τι vεότερο;-Προεδρείο:Γ.Σαρρής-Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Ledra Marriot Δεκεμβριος 2008
 83. Ελληνικη Ουρολογική Εταιρεία-Τμήμα Ουρογεννητικής Ογκολογίας-Επιστημονική Διημερίδα με θέμα Ολιστική Αντιμετώπιση του Ουροποιογεννητικού Καρκίνου  Ο ρόλος της Ακτινοθεραπείας-Εισηγητής Ε.Μαραγκουδάκης Δημητσάνα Αρκαδίας Δεκέμβριος 2008
 84. Δημοσίευση συνεντευξης του Ε.Μαραγκουδάκη στην εφημερίδα “ΤΟ ΠΑΡΟΝ”με θέμα:Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Ακτινοθεραπεία και ποιες είναι οι παρενέργειές της Αθήνα Μάρτιος 2009
 85. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Ε.Μαραγκουδάκης Aθήνα Ξενοδοχείο Athens Hilton Απρίλιος 2009
 86. Χειρουργική & Ογκολογική Κλινική Ευρωκλινικής Αθηνών-Cancer Forum Νεότερα Δεδομένα στον Καρκίνο του Πεπτικού Ο κεντρικός ρόλος της ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του ορθού.Εισηγητής Ε.Μαραγκουδάκης Μύκονος Ξενοδοχείο Mykonow Blu Grecotel Exclusive Resort Mάιος 2009
 87. Ελληνική Γεροντολογική & Γηριατρική Εταιρεία-Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ακτινοθεραπεία στους Ηλικιωμένους-Εισηγητής Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Μάιος 2009
 88. Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Διαγνωστικου & Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών ΥΓΕΙΑ ΑΕ Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Επαναπροσδιορίζοντας το μέλλον…Σήμερα Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Ε.Μαραγκουδάκη Αθήνα Ξενοδοχείο Ηilton Μάιος 2009
 89. 3η Πανελλήνια Συνάντηση του τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας(Ε.Ο.Ε)/Τρέχουσες Απόψεις και Αντιπαραθεσεις στην Ουρογεννητική Ογκολογία Νεώτερες τεχνολογίες στον εντοπισμένο καρκίνο του Προστάτου-Εισηγητής Ε.Μαραγκουδάκης. Πορταριά Πήλιο Ξενοδοχείο Portaria Hotel & Spa Μάιος 2009
 90. Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος-Ημεριδα Επαγγελματικοί Κίνδυνοι & Τεχνολογικές Εξελίξεις στα Τμήματα Ιατρικής Απεικόνισης Στρογγυλή Τράπεζα Ακτινοθεραπείας συμμετέχων Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Divani Caravel Οκτώβριος 2009
 91. Ομιλος ΙΑΣΩ-Επιστημονικές Συναντήσεις Γυναικολογική Ογκολογία(Ca Τραχήλου,Ενδομητρίου,Ωοθηκών)Εισηγητής Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Νοέμβριος 2009
 92. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο  Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών/Τι νεότερο στην Ιατρική Εξελίξεις στην Ακτινοθεραπεία του Προστάτη.Εισηγητής Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Royal Olympic Δεκέμβριος 2009
 93. Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας-Επετειακή Ημερίδα-Εγκαιρη Διάγνωση Αρχομένου Καρκίνου Μαστού Στρογγυλό Τραπέζι”Ακτινοθεραπεία σε λοβιακό διηθητικό ή μη-διηθητικό καρκίνο του μαστού”Oμιλητής Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Ιδρυμα Ευγενίδου Φεβρουάριος 2010
 94. Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία(Ε.Ο.Ε)-5η Εκπαιδευτική Εβδομάδα Ελλήνων Ειδικευόμενων Ουρολόγων Κίνδυνοι και προφυλάξεις στον καρκίνο της κύστεως μετά από διάφορες μορφές ακτινοβολίας-Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Crowne Plaza Μάρτιος 2010
 95. Ελληνική Εταιρεία Αγωγής Υγείας παρ.Χίου-Επιστημονική Ημερίδα με θέμα Καρκίνος και Περιβάλλον “Εξελίξεις στον καρκίνο του μαστού”Ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του μαστού-Ε.Μαραγκουδάκης Χίος Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου Μάιος 2010
 96. Cancer Forum-Θέσεις και αντιθέσεις στην Αντιμετώπιση του Καρκίνου Στρογγυλή Τράπεζα”Οισοφάγος-Στόμαχος”«Η χημειο-ακτινοθεραπεία σε σχέση με τη χειρουργική παρέμβαση»Εσηγητής Ε.Μαραγκουδάκης Μύκονος Μάιος 2010
 97. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτνοθεραπευτικής Ογολογίας Παρακολούθηση εργασιών του Συνεδρίου Πύλος Ξενοδοχείο The Romanos,Costa Navarino Μάιος 2010
 98. 5η Σειρά Μαθημάτων του Α΄κύκλου σπουδών της Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας-“Θεραπευτική αντιμετώπιση του Καρκίνου του Μαστού” «Θεραπευτική αντιμετώπιση καρκίνου-Ακτινοθεραπεία-Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Αιγλη Ζαππείου Ιούνιος  2010
 99. Ελληνική Σχολή Μαστολογίας 5η Σειρά Μαθημάτων του Α΄κύκλου σπουδών της Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας-Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Αίγλη Ζαππείου Σεπτεμβριος 2010
 100. Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών-3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Τι νεότερο στην Ιατρική» Παρακολούθηση εργασιών του συνεδρίου Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Δεκέμβριος 2010
 101. Διεπιστημονική Ημερίδα για τον Καρκίνο του Μαστού”Σύγχρονες Απόψεις και Προοπτικές” Ο ρόλος της Ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του Μαστού-Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Αμφιθέατρο Νοσοκομείου “Ερρίκος Ντινάν” Φεβρουάριος 2011
 102. Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας-11ο Πανελλήνιο Συνέδριο -24η Εκπαιδευτική Συνάντηση Ειδικευομένων «Θέσεις και αντιθέσεις στην Ογκολογία.Η Ακτινοθεραπεία στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας»«Δείκτες Ιστογράμματος δόσης-όγκου ενδοιστικής βραχυθεραπείας με ευκαμπτους καθετήρες για την αντιμετώπιση σαρκωμάτων»Ε.Μαραγκουδάκης Χανιά Κρήτης Ξενοδοχείο Μinoa Palace 28 Απριλίου-1 Μαίου 2011
 103. Ομιλος Ιασώ-Επιστημονικές Συναντήσεις Μελάνωμα:Διάγνωση και αντιμετώπισή του/Ομιλητής Ε.Μαραγκουδάκης & Αλλοι Αθήνα Νοσοκομείο Ιασώ Ιούνιος 2011
 104. Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία-4η Επιστημονική Συνάντηση Τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας {Εξελίξεις στην Ουρογεννητική Ογκολογία} Ακτινοθεραπεία στον ουρολογικό καρκίνο Σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας στον προστάτη-Εισηγητής Ε.Μαραγκουδάκης Αργολίδα Ξενοδοχείο Kandia΄ς Castle Hotel Ιούνιος 2011
 105. Ελληνική Σχολή Μαστολογίας-Β΄κύκλος μαθημάτων Θεραπευτική αντιμετώπιση Καρκίνου Η Θέση της στη μαστεκτομή/Ομιλητής:Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Σεπτέμβριος 2011
 106. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρική Σχολή Α΄Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής-Μεταπτυχιακό πρόγραμμα”Νεοπλασματική νόσος στον άνθρωπο:σύγχρονη κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση και έρευνα»Χειρουργική αντιμετώπιση,ακτινοβολία-ή  χημιοθεραπεία στο γεννητικό θήλεος/Εκπαιδευτής Ε.Μαραγκουδάκης-Συνεκπαιδευτής:Χρ.Παπαδημητρίου Αθήνα Ιατρική Σχολή Νοέμβριος 2011
 107. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρική Σχολή Α΄Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής-Μεταπτυχιακό πρόγραμμα”Νεοπλασματική νόσος στον άνθρωπο:σύγχρονη κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση και έρευνα» Χειρουργική αντιμετώπιση,ακτινοβολία-ή  χημιοθεραπεία στο γεννητικό θήλεος/Εκπαιδευτής Ε.Μαραγκουδάκης-Συνεκπαιδευτής:Χρ.Παπαδημητρίου Αθήνα Ιατρική Σχολή Νοέμβριος 2012
 108. Ιατρική Εταιρεία Χανίων & Ιατρικός Σύλλογος Χανίων/Ιατρική Ημερίδα Καρκίνος μαστού από τον πληθυσμιακό έλεγχο(screening)στη διάγνωση-νεότερα δεδομένα Ο ρόλος της Ακτινοθεραπείας Ε.Μαραγκουδάκης Χανιά Νοέμβριος 2012
 109. Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας Αντιμετώπιση καρκίνου ενδομητρίου σε οργανωμένο Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας-Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Ιδρυμα Ευγενίδου Ιανουάριος 2013
 110. Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία-Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις Καρκίνος προστάτη-εντοπισμένος και τοπικά προχωρημένος-θεραπευτική αντιμετώπιση.Αντιπαράθεση:RP vs RT vs Παρακολούθηση-Εισηγητής Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Αμφιθέατρο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ Φεβρουάριος 2013
 111. Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακής και Γονιδιακής Ιατρικής και Ερευνας/1η Εκπαιδευτική Επιστημονική Ημερίδα Μοριακά Στοχευμένες Θεραπείες στον Καρκίνο του Προστάτη Στρογγυλό Τραπέζι με Θέμα: Ακτινοθεραπεία-Ορμονοθεραπεία Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Αίγλη Ζαππείου Φεβρουάριος 2013
 112. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Μαστού/Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού Στρογγυλό Τραπέζι” Ακτινοθεραπεία.Διλήμματα των Χειρουργών Μαστού-Υπάρχουν απαντήσεις από τους Ακτινοθεραπευτές;” Μαστεκτομή και Ακτινοθεραπεία.Πότε είναι αναγκαία.Ομιλητής Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Divani Caravel Iούνιος 2013
 113. Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία-5η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση Τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας Σωστική ή συμπληρωματική ακτινοθεραπεία μετά τη ριζική προστατεκτομή και πότε;-Εισηγητής Ε.Μαραγκουδάκης Βόλος Ξενοδοχείο Volos Palace Σεπτέμβριος 2013
 114. 11ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο-Προσυνεδριακή Ημερίδα Η σύγχρονη τεχνολογία στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού-Ε.Μαραγκουδάκης Κυπαρισσία Σεπτέμβριος 2013
 115. Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία-Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Χειρουργικής-28η Σειρά ΣεμιναρίωνΣυνδυαστική αντιμετώπιση καρκίνου ορθού-Εισηγητής Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Δεκέμβριος 2013
 116. Ομιλος Ιασώ-Επιστημονικές Εκδηλώσεις Ογκολογικό Συμβούλιο-Παρουσίαση ογκολογικών περιστατικών Συμετοχή στο Panel Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Νοσοκομείο Ιασώ Φεβρουάριος 2014
 117. Ημερίδα για HIPEC “Προσέγγιση Περιτοναικής Καρκινωμάτωσης από την πλευρά του Ακτινοθεραπευτή»Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Ιασώ General-Mάρτιος 2014
 118. Ελληνική Γυναικολογική Εταιρεία Παθήσεων Μαστού-1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διλήμματα και αντιθέσεις για τον καρκίνο του μαστού σε ακραίες ηλικίες Επικουρική ΑΚΘ σε ακραίες ηλικίες Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Νοσοκομείο Ιασώ Απρίλιος 2014
 119. Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας-Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας/2ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας Βιοαπεικόνιση στην ογκολογία Ε.Μαραγκουδάκης Θεσσσαλονίκη Απρίλιος 2014
 120. Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας-Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας-2ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας «Βιοαπεικόνιση στην ογκολογία»Ε.Μαραγκουδάκης Θεσσαλονίκη Ξενοδοχείο Porto Palace Aπρίλιος 2014
 121. Ελληνική Εταιρεία Εκπαίδευσης στην Ογκολογία & Απεικόνιση-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-Ημερίδα Αντιμετώπιση της περιτοναικής καρκινωμάτωσης-σύγχρονα δεδομένα & προοπτικές Προσέγγιση Περιτοναικής Καρκινωμάτωσης από την πλευρά του Ακτινοθεραπευτή Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Νοσοκομείο Ιασώ Μάιος 2014
 122. Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων και Εξατομικευμένων Θεραπειών 1ο Συνέδριο Μοριακά Στοχευμένες Θεραπείες στους Πνεύμονα,Μαστού,Ουροποιητικού,Γαστρεντερικού,Εγκεφάλου και Μελανώματος Στρογγυλό Τραπέζι: Ογκοι Εγκεφάλου-Προεδρείο Ε.Μαραγκουδάκης Βόλος Αγριά Ξενοδοχείο Valis Μάιος 2014
 123. Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας-Μεσογειακές Ημέρες Ογκολογίας Στρογγυλό Τραπέζι Καρκίνος προστάτη Ε.Μαραγκουδάκης Λέσβος-Μυτιλήνη Μάιος 2014
 124. Ελληνική Γεροντολογική & Γηριατρική Εταιρεία-Ημερίδα Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών Νέες Προσεγγίσεις σε παλαιά Νοσήματα-Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας Ο Καρκίνος Σήμερα Συντονιστής Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Πολιτιστικό Κέντρο Κωστής Παλαμάς Ιούνιος 2014
 125. Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων-8ο Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο “Τα μυστικά της Ακτνοθεραπείας για τον Ουρολόγο”-Ε.Μαγκουδάκης Oυρολογικό Ογκολογικό Συμβούλιο: Καρκίνος προστάτη-Ε.Μαραγκουδάκης Πήλιο Πορταριά Μάρτιος 2015
 126. Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων και Εξατομικευμένων θεραπειών-2ο Συνέδρειο της Ε.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ “Στοχευμένες Θεραπείες σε συμπαγείς-αιματολογικές κακοήθειες και σε καρδιαγγειακές παθήσεις” Τιμητική Επιστημονική Επιτροπή Ε.Μαραγκουδάκης Targeted Therapies in Brain Tumors-Προεδρείο Ε.Μαραγκουδάκης Καλαμάτα Ξενοδοχείο Elite Μάιος 2015
 127. Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού Αντιμετώπιση ασθενών με DCIS:Χρειάζονται όλοι οι ασθενείς την ίδια θεραπεία;-Ακτινοθεραπεία Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Divani Caravel Ιούνιος 2015 Ιασώ – Επιστημονικές Εκδηλώσεις 2015
 128. Ογκολογικό Συμβούλιο-Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Νοσοκομείο Ιασώ Ιούνιος 2015
 129. Eλληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού-18η Διημερίδα & Κλινικό Φροντιστήριο “Kαρκίνος Μαστού” «Ογκολογικό Συμβούλιο-προβληματισμοί σε περιστατικά καρκίνου»Ε.Μαραγκουδάκης «Ενδιαφέροντα από την βιβλιογραφία του 2015»Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Αμφιθέατρο ΝΙΜΤΣ Οκτώβριος 2015
 130. Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού-6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Μαραγκουδάκης Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Αθήνα Ξενοδοχείο Royal Olympic Νοέμβριος 2015
 131. Ελληνική Σχολή Μαστολογίας- 5ος Κύκλος Μαθημάτων Παρενέργειες της Ακτινοθεραπείας & η Αντιμετώπιση τους/Ομιλητής Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Μαιευτήριο Λητώ  Νοέμβριος 2015 Ναύπλιο Ξενοδοχείο Αμαλία Νοέμβριος 2015 Αθήνα Ιατρική Σχολή Δεκέμβριος 2015 Αθήνα Ξενοδοχείο HILTON Δεκέμβριος 2015
 132. Ελληνική Ογκολογική Ερευνητική Ομάδα-Επιστημονική Επιτροπή ΙΑΣΩ-Επιστημονική Επιτροπή ΙΑΣΩ GENERAL 1o Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Θεραπευτικών Εξελίξεων στην Ογκολογία Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή Ε.Μαραγκουδάκης Εξελίξεις στην ακτινοθεραπεία του καρκίνου του μαστού-Ακτινοθεραπεία μασχάλης έναντι λεμφαδενεκτομής/Ε Μαραγκουδάκης Tumor Board Πολυδιάστατη αντιμετώπιση τοπικά προχωρημένης και μεταστατικής νεοπλασματικής νόσου-Σχολιαστές(panel)E.Μαραγκουδάκης κ.α Στρογγυλό Τραπέζι-Γυναικολογικός Καρκίνος Συντονιστές Ζ Βούλγαρης,Α Ροδολάκης,Ε Μαραγκουδάκης Μαρούσι Αθήνα Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ Ιανουάριος 2016
 133. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού Στρογγυλό Τραπέζι/HPV-AIN-Καρκίνος του Πρωκτού Ακτινο-Χημειοθεραπεία καρκίνου πρωκτού/Ε Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC Μάρτιος 2016
 134. 4ο Συμπόσιο Κλινικής Ογκολογίας Ρόδου Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου Στρογγυλό Τραπέζι-Καρκίνος Μαστού Εξελίξεις στην ακτινοθεραπεία/Ε.Μαραγκουδάκης Ρόδος Ξενοδοχείο Mediterranean Hotel Απρίλιος 2016
 135. 5η Επιστημονική Εκπαιδευτική Ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξατομικευμένων Θεραπειών «Ουρολογικός καρκίνος – Στοχευμένες θεραπείες» Ακτινοθεραπεία – Νέες τεχνικές / Εισηγητής Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC Απρίλιος 2016
 136. 3o Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Educational session-Το μεταβαλλόμενο τοπίο στον καρκίνο του μαστού Προεδρείο Ε.Μαραγκουδάκης κ.α Ιωάννινα Ξενοδοχείο DU LAC Απρίλιος 2016
 137. Συνέδριο της Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων θεραπειών Με θέμα-Στοχευμένες θεραπείες σε συμπαγείς αιματολογικές κακοήθειες και σε ψυχιατρικές παθήσεις Στοχευμένες θεραπείες σε όγκους εγκεφάλου/Προεδρείο Ε Μαραγκουδάκης κ.α. Καλαμάτα Ξενοδοχείο ELITE CITY Μάιος 2016
 138. Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας Καρκίνος Μαστού 2016 Απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα/Τα φάρμακα του μέλλοντος σήμερα Επιστημονική Επιτροπή Ε Μαραγκουδάκης κ.α. Αθήνα Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental Μάιος 2016
 139. 4ο Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού Καρκίνος Μαστού/Αλλαγές στην κλινική πρακτική No adjuvant radiotherapy for the low risk elderly patients with clinically negative axilla PROS Maragoudakis ECONS Kardmakis D Aθήνα Ξενοδοχείο Τιτάνια Ιούνιος 2016
 140. Εκπαιδευτική Διημερίδα-Αιματολογικά Νέα 11ος κύκλος-Σύγχρονη Νοσηλευτική Φυσικά Προιόντα-Φυτικά φάρμακα. Προεδρείο Ε Μαραγκουδάκης κ.α Καλαμάτα Ξενοδοχείο ELITE Σεπτέμβριος 2016
 141. Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ & ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ/Πρόεδρος: Καθηγητής Χ.Μαρκόπουλος 19η Ετήσια Διημερίδα-Μετεκπαιδευτικό Μάθημα<Καρκίνος Μαστού>Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή. Μέλος Ε Μαραγκουδάκης Ογκολογικό Συμβούλιο-προβληματισμοί σε περιστατικά καρκίνου Συντονιστής Χ.Μαρκόπουλος Συμμετέχοντες Ε.Μαραγκουδάκης κ.α
 142. Οι πιο ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις από την βιβλιογραφία του 2016 Προεδρείο:Α.Αλεξόπουλος,Ε.Κούσκος,Σ.Λαζάρου 1)Μ Αγγελόπουλος 2)Ε Ιγνατιάδου 3)Α Αλεξόπουλος 4)Ε Μαραγκουδάκης Αθήνα. Αμφιθέατρο Νοσοκομείου ΝΙΜΙΤΣ Οκτώβριος 2016
 143. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής –Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας-Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος-Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Διημερίδα με θέμα:Συνδυασμένες Θεραπευτικές  Προσεγγίσεις στην Ογκολογία. Επιστημονική Επιτροπή Μέλη:Ε Μαραγκουδάκης κ.α.  Αποκατάσταση μετά τη μαστεκτομή και ακτινοθεραπεία: Timing και τεχνική-Ε.Μαραγκουδάκης. Λάρισα Ξενοδοχείο DIVANI PALACE Οκτώβριος 2016
 144. Ιατρική Σχολή Ελληνική Εταιρεία”Καρκίνος:εκπαίδευση,έρευνα &κλινική πράξη». Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Μονάδα Γυναικολογικού Καρίνου Π.Γ.Ν.-Μαιευτηρίου Αθηών Ελ.Βενιζέλου & Α΄Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα του Γ.Α.Ο.Ν.Α.”Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»«Νεοπλάσματα του μαστού και του γεννητικού συστήματος της γυναίκας» Κριτήρια επιλογής ασθενών για μερική ή επιταχυνόμενη ακτινοβόληση του μαστού. Έχει ρόλο ακόμα η υποκλασματοποίηση; : Ε ΜαραγκουδάκηςΑθήνα Ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL Δεκέμβριος 2016
 145. Ελληνική Σχολή Μαστολογίας (5ο διήμερος κύκλος μαθημάτων). Παρενέργειες της Ακτινθεραπείας και ή αντιμετώπισή τους Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Μαιευτήριο Λητώ Δεκέμβριος 2016
 146. Ελληνική Διεπιστημονική Εταιρεία Καρκίνου Μαστού Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα(HeCOG) «2η Διεπιστημονική προσέγγιση του καρκίνου του μαστού και του γυναικολογικού καρκίνου. Από τη θεωρία στην πράξη»Αντιπαραθέσεις στην ακτινοθεραπευτική ογκολογία-Πόση ακτινοθεραπεία είναι αρκετή; Aσθενείς χαμηλού κινδύνου προχωρημένης ηλικίας Υπέρ:B.Μαραγκουδάκης Κατά:Δ.Καρδαμάκης Αθήνα Ξενοδοχείο HILTON Δεκέμβριος 2016
 147. 2o Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Θεραπευτικών Εξελίξεων στην Ογκολογία Συντονιστής:Ε.Μαραγκουδάκης Διαλέξεις Χειρουργικής Ογκολογίας. Προεδρείο Ε.Μαραγκουδάκης Στρογγυλό Τραπέζι: Πρώιμος καρκίνος του μαστού Προεδρείο:Ε.Μαραγκουδάκης Στρογγυλό Τραπέζι:Πρώιμος κολο-ορθικός καρκίνος. Εξελίξεις στην ακτινοθεραπεία του καρκίνου του ορθού:Ε.Μαραγκουδάκης Μαρούσι Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ Ιανουάριος 2017
 148. 10ο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος Μη-μικροκυτταρικός καρκίνος του Πνεύμονα Σχολιαστής: Ε.Μαραγκουδάκης Καλαμάτα Ξενοδοχείο ELITE Μάρτιος 2017
 149. 5ο Συμπόσιο Κλινικής Ογκολογίας Ρόδου Καρκίνος Μαστού Στρογγυλό Τραπέζι-Ομιλητής:Ε.Μαραγκουδάκης Ρόδος Ξενοδοχείο Grand Hotel Rhodes Απρίλιος 2017
 150. Institute of Biomedical Sciences ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ-Τhe Emperor of All Maladies/Updates in Therapeutic Oncology Part I Στρογγυλό Τραπέζι Ακτινοθεραπεία Προεδρείο:Ε.Μαραγκουδάκης κ.α Αθήνα Ξενοδοχείο Divani Caravel Απρίλιος 2017
 151. Debates on Cancer Treatments and Cost Effectiveness Ελληνικό Ογκολογικό Ινστιτούτο Υποστήριξης Ασθενών σε συνεργασία με Ογκολογική Κλινική Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Νέες τεχνικές στην Ακτινοθεραπεία Προεδρείο:Ε.Μαραγκουδάκης Πόρτο Χέλι Ξενοδοχείο AKS HINITSA BAY Μάιος 2017
 152. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας & Εταιρεία Ιατροβιολογικής Έρευνας του Καρκίνου Καρκίνος Μαστού ΙΙΙ. Στρογγυλό Τραπέζι Προεδρείο Ε.Μαραγκουδάκης Θεσσαλονίκη Ξενοδοχείο THE MET Ιούνιος 2017
 153. 3η Επιστημονική Ογκολογική Συνάντηση”State of Art Θεραπείες: Όταν η Μοριακή Βιολογία συναντά την Ανοσοθεραπεία» Οργάνωση της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Ψυχονευροανοσολογίας Καρκίνου Στρογγυλό Τραπέζι: Θεραπεία στον καρκίνο μαστού Προεδρείο:Ε.Μαραγκουδάκης κ.α Αθήνα Ξενοδοχείο Divani Caravel Σεπτέμβριος 2017
 154. 2ο Επιστημονικό Forum  Eλληνικό κολλέγιο μαστολογίας, Εταιρεία ογκολόγων παθολόγων Ελλάδας, Ομάδα νέων ελλήνων ογκολόγων. Στρογγυλό Τραπέζι:Θεραπευτικές εξελίξεις και κλινική πράξη. Ακτινοθεραπεία.Προεδρείο Ε.Μαραγκουδάκης. Ναύπλιο Ξενοδοχείο Nafplia Palace Σεπτέμβριος 2017
 155. 5ο Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας  Στρογγυλή Τράπεζα IV  Γκρίζες Ζώνες στην ακτινοθεραπεία του μαστού  Σχολιαστής Ε Μαραγκουδάκης   Αθήνα Ξενοδοχείο Royal Olympic Nοέμβριος 2017
 156. Ελληνική Σχολή Μαστολογίας  5ος Κύκλος Μαθημάτων ” Παρενέργειες της Ακτινοθεραπείας και η αντιμετώπισή τους” Ομιλητής Ε. Μαραγκουδάκης  Αθήνα Αμφιθέατρο Μαιευτηρίου Λητώ Νοέμβριος 2017
 157. Ελληνική Σχολή Μαστολογίας  5ος Κύκλος Μαθημάτων “ Η θέση της Ακτινοθεραπείας στη Συντηρητική επέμβαση του καρκίνου του μαστού” Ομιλητής: Ε.Μαργκουδάκης  Αθήνα Αμφιθέατρο Μαιευτηρίου Λητώ  Νοέμβριος 2017
 158. Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία Επιστημονικό Συνέδριο Γονιμότητα και Ασθενείς με Νεοπλασία  Στρογγυλό Τραπέζι: Συχνές νεοπλασματικές παθήσεις κατά τη κύηση Σχολιασμός Δεδομένων από μέλη Ογκολογικού Συμβουλείου Ε.Μαραγκουδάκης  Αθήνα Ξενοδοχείο Royal Olympic Νοέμβριος 2017
 159. Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία Επιστημονικό Συνέδριο Γονιμότητα και Ασθενείς με Νεοπλασία  Στρογγυλό Τραπέζι: νεότερα δεδομένα στη διατήρηση της γονιμότητας Ομιλητής: E.Mαραγκουδάκης Αθήνα ΞενοδοχείοRoyalOlympic Νοέμβριος 2017
 160. Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Θεραπευτικών Εξελίξεων στην Ογκολογία :Καρκίνος Μαστού και Γυναικολογικός Καρκίνος  Στρογγυλό Τραπέζι: Γυναικολογικός Καρκίνος(1) Η θέση της ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και του ενδομητρίου Ε Μαραγκουδάκης
 161. Elekta Software Solution User Meeting   Αθήνα Ξενοδοχείο  Electra Metropolis Φεβρουάριος 2018
 162. Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Θεραπευτικών Εξελίξεων στην Ογκολογία “Καρκίνος Μαστού και Γυναικολογικός Καρκίνος”   Επιστημονική Επιτροπή Πρόεδρος:Ε.Μαραγκουδάκης    Παρουσίαση  περιστατικών με συμμετοχή του ακροατηρίου Προεδρείο: Ε.Μαραγκουδακης   Χαιρετισμοί για την Οργανωτική Επιτροπή Ε.Μαραγκουδάκης   Παρουσίαση περιστατικών με συμμετοχή του ακροατηρίου Προεδρείο Ε.Μαραγκουδάκης Νοσοκομείο ΙΑΣΩ  Φεβρουάριος 2018
 163. ΕΠΕΙΚΟ Ερευνητικό & Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Κλινικής Ογκολογίας Με την Επιστημονική Συνεργασία της Ογκολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας,της Ογκολογικής Μονάδας Γ΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείου Σωτηρία,της Ελληνικής Ογκολογικής Ερευνητικής ομάδας(Ε.Ο.Ε.Ο) Best of 18th IASLC World Conference on Lung Cancer(WCLC)2017  The NewAspect of Radiation Therapy Chairs:Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Radisson Blu Park Φεβρουάριος 2018
 164. Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας  Εταιρεία Ιατροβιολογικής Ερευνας του Καρκίνου  Σύγχρονα Θέματα Ογκολογίας  Τιμητική Επιτροπή : Ε Μαραγκουδάκης  Θεσσαλονίκη Ξενοδοχείο Makedonia Palace Μάρτιος 2018
 165. Εκπαιδευτικό μάθημα μαστού  Ε.Μαραγκουδάκης Αθήνα Νοσοκομείο Ιασώ Φεβρουάριος 2018
 166. Εταιρεία Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ηπατος  Συνέδριο Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ηπατος  Στρογγυλό Τραπέζι :Καρκίνος Παγκρέατος Σχολιαστής:Ε.Μαραγκουδάκης  Καλαμάτα Μάρτιος 2018
 167. 6ο Συμπόσιο Κλινικής Ογκολογίας Ρόδου ”Περιφέρεια Ν.Αιγαίου” Υπό την αιγίδα: Εταιρεία Παθολόγων Ελλάδας,Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων-Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας  Στρογγυλό Τραπέζι Καρκίνος Μαστού  Διαχείριση του DCIS καρκίνου του μαστού.Αλλαγές στην ακτινοθεραπεία την εποχή του λεμφαδένα φρουρού και των βιολογικών profiles. Εξελίξεις στην προ εγχειρητική χημειοθεραπεία.Μεταστατική νόσος και ορμονοευαίσθητος Her2-πληθυσμός  Ε. Μαραγκουδάκης  Ρόδος Ξενοδοχείο Mediteranian Μάρτιος 2018
 168. Επιστημονική Εταιρεία ”Καρκίνος:Εκπαίδευση, Έρευνα & Κλινική Πράξη”  Σε συνεργασία Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Καθ΄οδόν προς τον βέλτιστο θεραπευτικό συντελεστή στην ογκολογία  Στρογγυλό Τραπέζι Προεδρείο Ε Μαραγκουδάκης  Ομιλητές Π Σκάρλος,Γ Οικονομόπουλος  Αθήνα Ξενοδοχείο Hilton Απρίλιος 2018
 169. Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας-Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας την Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας και τον Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος   4ο  Ελληνικό Συνέδρειο Ογκολογίας  Breast cancer Chari: E Maragoudakis  Θεσσαλονίκη Ξενοδοχείο Makedonia Palace Μάιος 2018
 170. 1o Ελληνογερμανικό Σεμινάριο Ογκοπλαστικής Χειρουργικής του Καρκίνου του Μαστού  Στρογγυλή Τράπεζα Νεότερα Δεδομένα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο Καρκίνο του Μαστού  Υποκερματισμός Δόσης ή συμβατική Κλασματοποίηση Ε.Μαραγκουδάκης Ρόδος Ξενοδοχείο Rodos Palace Μάιος 2018
 171. Greek college of senology  2nd Athens Breast cancer Conference  Κριτική σκέψη και ομαδική εργασία για βέλτιστα αποτελέσματα Ε.Μαραγκουδάκης  Αθήνα Ξενοδοχείο Hilton Mάιος 2018
 172. Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία  Κλινικό Φροντιστήριο του τμήματος Ουρογεννητικής  Ογκολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας  Νεώτερα Δεδομένα στη Διαχείρηση Ασθενών με καρκίνο Προστάτη  Παρουσίαση Περιστατικών  Ακτινοθεραπεία Ε Μαραγκουδάκης Αθήνα Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία Ιούνιος 2018
 173. Ελληνική Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας  «Διλήμματα & Θέματα Αιχμής στην Ογκολογία» Καρκίνος ορθού.  Νέο-επικουρική vs  χημειοθεραπεία  Ε. Μαραγκουδάκης  Αθήνα Ξενοδοχείο Divani Caravel Σεπτέμβριος 2018
 174. Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας 3ο Επιστημονικό Forum: Ογκολογία Quo Vadis Στρογγυλό Τραπέζι Σχολιασμός Ε. Μαραγκουδάκης Λιμένι Μάνης Ξενοδοχείο Limeni Village Οκτώβριος 2018
 175. Ελληνική Γυναικολογική Εταιρεία Παθήσεων Μαστού Ενωση Ακτινολόγων Μαστού Ελλάδος  Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία 2η Διεπιστημονική Ημερίδα Καρκίνος του Μαστού Σύγχρονες  Απόψεις & Προοπτικές  Επιστημονική Επιτροπή: Ε. Μαραγκουδάκης  Αθήνα  Αμφιθέατρο «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center» Οκτώβιος  2018
 176. Hellenic Society of Molecular Therapeutic Targeting of Cancer  1ο Διαδραστικό Συμπόσιο Κλινικών Περιστατικών Ουρολογικού Καρκίνου  Tumor Board: Ριζική vs trimodal therapy Panel Β. Μαραγκουδάκης  Tumor Board: Προχωρημένος Ευνουχοάντοχος Καρκίνος Συνονιστής : Ε. Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Αμαλία Νοέμβριος 2018
 177. Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο  Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού  Συζήτηση περιστατικών  Σχολιασμός Ε. Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Royal Olympic Νοέμβριος 2018
 178. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τρίωρων Θεωρητικών Παραδόσεων Α΄Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής Αθηνών  «Νεοπλασματική νόσος στον άνθρωπο:Διάγνωση,Σύγχρονη Θεραπεία και έρευνα»  14η ενότητα παραδόσεων:Γεννητικό θήλεος  Χειρουργική αντιμετώπιση,ακτινοβολία-ή χημειοθεραπεία  Ε.Μαραγκουδάκης  Αθήνα Ιατρική Σχολή Νοέμβριος 2018
 179. Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων-Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Ε.Α).  Σε συνεργασία με : Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ  “Ισχύς εν τη ενώσει” Συνδιασμένη αντιμετώπιση του καρκίνου  Διάλεξη με θέμα: Η αναγκαιότητα ύπαρξης ογκολογικού συμβουλίου Προεδρείο:Ε. Μαραγκουδάκης  Αθήνα ΛΑΕΔ Νοέμβριος 2018
 180. Ελληνική Σχολή Μαστολογίας Επιστημονικό Πρόγραμμα Ετους 2018. Η θέση της Ακτινοθεραπείας στη Συντηρητική χειρουργική επέμβαση του καρκίνου του μαστού  Ε. Μαραγκουδάκης  Αθήνα Μαιευτήριο Λητώ Νοέμβριος 2018
 181. Ελληνική Σχολή Μαστολογίας Επιστημονικό Πρόγραμμα Ετους 2018. Παρενέργειες της Ακτνοθεραπείας και η αντιμετώπισή τους  Ε. Μαραγκουδάκης Αθήνα Μαιευτήριο Λητώ Νοέμβριος 2018
 182. Επιστημονική Συνάντηση Α΄Κλινικής Μαστού ΙΑΣΩ και ΕΓΕΠΑ  «Ακτινοθεραπεία και επιβίωση στον καρκίνο του μαστού”  Ομιλητής Ε. Μαραγκουδάκης  Αθήνα Μαιευτήριο ΙΑΣΩ Δεκέμβριος 2018
 183. Ερευνητικό & Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Κλινικής Ογκολογίας  Συνέδριο  Θεραπευτικών Εξελίξεων στην Ογκολογία:Καρκίνος του Πνεύμονα, του Πεπτικού Συστήματος  και Κακόηθες  Μελάνωμα  Στρογγυλό τραπέζι: Μη-Μικροκυτταρικός καρκίνος του Πνεύμονα(ΙΙ)  Συντονιστής  Ε. Μαραγκουδάκης  Αθήνα Ξενοδοχείο Crowne Plaza Ιανουάριος 2019
 184. ΑΚΟΣ  ”Καρκίνος Θεραπεία Σώματος και Ψυχής”  Στρογγυλό Τραπέζι –Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος Πνεύμονα Ι  Προεδρείο:Ε. Μαραγκουδάκης, Αθήνα Αίγλη Ζαππείου Φεβρουάριος 2019
 185. Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία  14η Εκπαιδευτική Εβδομάδα Ελλήνων Ειδικευομένων Ουρολόγων  Καρκίνος του προστάτη και Συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό στους άνδρες  Θεραπεία εντοπισμένης νόσου-Ακτινοβολία Ε. Μαραγκουδάκης  Αθήνα Ξενοδοχείο Athens Marriot  Φεβρουάριος 2019
 186. Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία  Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα  Γηριατρική Ογκολογία  Ακτινοθεραπεία στους ηλικιωμένους Ε. Μαραγκουδάκης Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Αγιος Σάββας Φεβρουάριος 2019
 187. Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης ΄Ερευνας  και Θεραπείας της Μεταστατικής Νεοπλασματικής Νόσου  Στρογγυλό Τραπέζι “Καρκίνος Μαστού”-«Η καθημερινή Πραγματικότητα. Παρουσίαση περιστατικού»  Βόλος  Ξενοδοχείο  XENIA VOLOU  Φεβρουάριος 2019
 188. Ιατρικός Σύλογος Ρόδου σε συνεργασία με Ιατρικούς  Συλλόγους  Κυκλάδων, Κω, Επαρχείας Καλύμνου.  7ο Συμπόσιο Κλινικής Ογκολογίας Ρόδου  Στρογγυλό Τραπέζι Καρκίνος Μαστού  Ε. Μαραγκουδάκης  Ρόδος Ξενοδοχείο Mediterranean Μάρτιος 2019
 189. Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας. Ελληνικό Ογκολογικό Ινστιτούτο Υποστήριξης Ασθενών  Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία  ”Επιβιούντες ή επιβιώσαντες;  Είναι δυνατή η ίαση; Γυναίκα και καρκίνος; Νέα στάση ζωής;  Στρογγυλό Τραπέζι:  Γυναικολογικός καρκίνος.  Προβλήματα και προβληματισμοί στην ακτινοβόληση του ενδομητρίου   Εισηγητής: Ε. Μαραγκουδάκης  Αθήνα Ξενοδοχείο Divani Caravel Απρίλιος 2019
 190. Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας  Εταιρεία Ιατροβιολογικής Ερευνας του Καρκίνου  19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας  «Σύγχρονα θέματα Ογκολογίας»  Στρογγυλό Τραπέζι «Καρκίνος Παχέος Εντέρου Ι» Προεδρείο Ε. Μαραγκουδάκης  Θεσσαλονίκη Ξενοδοχείο Makedonia Palace  Μάιος 2019
 191. Ενωση Πνευμονολόγων Ελλάδας.  3ο Ετήσιο Συνέδρειο της ΄Ενωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας  Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Καρκίνος Πνεύμονα» Προεδρείο Ε. Μαραγκουδάκης  Αθήνα Ξενοδοχείο Royal Olympic Μάιος 2019.
 192. Ελληνική Γυναικολογική Εταιρεία Παθήσεων Μαστού  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διλήμματα και αντιθέσεις»Στρογγυλή Τράπεζα: Ακτινοθεραπεία  Προεδρείο:Ε.Μαραγκουδάκης  Αθήνα Αίγλη Ζαππείου Μάιος 2019.
 193. Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού  Διαδραστική Προσέγγιση Ασθενών με νεοπλασία του πεπτικού συστήματος: Διαγνωστικά και θεραπευτικά Διλήμματα  Αντιμετώπιση ασθενούς με καρκίνο ορθού  Σχολιασμός: Ε. Μαραγκουδάκης  Αθήνα Ξενοδοχείο Crowne Plaza  Ιούνιος 2019.
 194. Ελληνικό Ογκολογικό Ινστιτούτο Υποστήριξης Ασθενών 6th MeetingDebates on Cancer Treatments and Cost Effectiveness”Νεότερα δεδομένα στην ακτινοθεραπεία Προεδρείο Ε. Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Royal Olympic Σεπτέμβριος 2019.
 195. Ελληνικό Forum Ογκολογίας 4ο Masterclass Γυναικολογικής Ογκολογίας 2019 Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος Ενδομητρίου Προεδρείο: Ε. Μαραγκουδάκης Αθήνα Αμφιθέατρο «Ι Παπαδημητρίου» Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθήνα Σεπτέμβριος 2019
 196. Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού Διημερίδα & Κλινικό Φροντιστήριο “Ανακρίνοντας τους ειδικούς: Προβληματισμοί σε περιστατικά καρκίνου ”Συμμετέχοντες: Ε. Μαραγκουδάκης Αθήνα Αμφιθέατρο Νοσοκομείου ΝΙΜΙΤΣ Οκτώβριος 2019.
 197.  Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων-Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας σε συνεργασία με: Παθολογικό-Ογκολογικό τμήμα ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ Ισχύς εν τη ενώσει Συνδυασμένη αντιμετώπιση του καρκίνου Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: Καρκίνος μαστού Προεδρείο Ε. Μαραγκουδάκης Αθήνα ΛΑΕΔ Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων Οκτώβριος 2019.
 198.  Κέντρο Ψηφιακής Απεικονιστικής Διάγνωσης 7η Ετήσια Συνάντηση για τον καρκίνο του μαστού Ομιλητής : Ε Μαραγκουδάκης Σύρος Θέατρο Απόλλων Οκτώβριος 2019.
 199.  Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας. «Ακτινοθεραπευτές των Κλινικών Αντιπαραθέσεων – Clinical BattlesVirtual MDT» Σχολιαστής Ε. Μαραγκουδάκης. «Ακτινοθεραπεία μετά από νέο-επικουρική χημειοθεραπεία» Ομιλητής στη Στρογγυλή Τράπεζα Ε. Μαραγκουδάκης. Αθήνα Ξενοδοχείο Royal Olympic Νοέμβριος 2019.
 200.  Ελληνική Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας «Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας. Καρκίνος Μαστού-Ουρογεννητικός Καρκίνος» «Στρογγυλή Τράπεζα: Καρκίνος Προστάτη» Εντοπισμένη νόσος: Ριζική προστατεκτομή ή ακτινοθεραπεία – Ακτινοθεραπεία Ομιλητής Ε Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Crowne Plaza Νοέμβριος 2019.
 201.  Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας Ογκολογική Μονάδα Β΄ Χειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν.Α. Αρεταίειο « Η βελτιστοποίηση της κλινικής έρευνας προς όφελος της καθημερινής πράξης: Τα παραδείγματα στο Καρκίνο του μαστού, πνεύμονα και παχέος εντέρου» Καρκίνος παχέος εντέρου Ι Ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του ορθού. Σημερινά πρότυπα και προοπτικές. Ε Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Hilton Athens Νοέμβριος 2019.
 202.  Μετεκπαιδευτικά μαθήματα έδρας Παθολογικής Ανατομικής ΕΚΠΑ με θέμα Ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας Ομιλητής Ε. Μαραγκουδάκης Αθήνα Ιατρική Σχολή Νοέμβριος 2019.
 203.  Ελληνική Διεπιστημονική Εταιρεία Καρκίνου Μαστού Ελληνική Συνεργαζόμενη Ομάδα Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας 5η Διεπιστημονική προσέγγιση του καρκίνου μαστού και του γυναικολογικού καρκίνου Από τη θεωρία στην πράξη Καρκίνος μαστού: Ακτινοθεραπεία-Παρουσίαση Περιστατικών Σχολιαστής Ε. Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Hilton Athens Δεκέμβριος 2019.
 204.  AKOS Ογκολογικά Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις Καρκίνος Προστάτη Προεδρείο: Ε. Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos Ιανουάριος 2020.
 205.  Ερευνητικό & Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Κλινικής Ογκολογίας Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος μαστού(Ι) Προεδρείο Ε. Μαραγκουδάκης Αθήνα Νοσοκομείο ΙΑΣΩ Φεβρουάριος 2020.
 206.  Ερευνητικό & Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Κλινικής Ογκολογίας Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος Μήτρας Προεδρείο Ε. Μαραγκουδάκης Αθήνα Νοσοκομείο ΙΑΣΩ Φεβρουάριος 2020.
 207.  Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία 15η Εβδομάδα Ελλήνων Ειδικευόμενων Ουρολόγων Επιστημονική Συνεδρία «Καρκίνος του Προστάτη» Ακτινοθεραπεία Ε. Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Athens Marriott Φεβρουάριος 2020.
 208.  13ο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης, Ερευνας και Θεραπείας της Μεταστατικής Νεοπλασματικής Νόσου σε συνεργασία με τη Γ΄ Παθολογική – Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ.” Οι Άγιοι Ανάργυροι”,τη Β΄ Ογκολογική Κλινική, Μetropolitan General και την Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας-Χειρουργικής Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος, Metropolitan Hospital: ΄Η ογκολογία στην εποχή των στοχευουσών θεραπειών και της ανοσοθεραπείας” Στρογγυλό τραπέζι: Καρκίνος Μαστού Προεδρείο Συντονιστής και Σχολιαστής Ε. Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens Σεπτέμβριος 2020.
 209.  Ακος σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου & Στοχευμένης Θεραπείας Υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος Διημερίδα με θέμα: Διλήμματα & Θέματα Αιχμής στην Ογκολογία Στρογγυλό Τραπέζι Κολο-ορθικός Καρκίνος Συντονιστής: Ε. Μαραγκουδάκης Αθήνα Ξενοδοχείο Crowne Plasa Athens Οκτώβριος 2020.
 210.  Διημερίδα Καρκίνος Μαστού και οι Σύγχρονες Προκλήσεις στην Κλινική Διαχείριση «ΕΜΕΙΣ» Οργανωτική Επιτροπή Γραμματέας, Επιστημονική Επιτροπή Αντιπρόεδρος Life Style Προεδρείο: Ε. Μαραγκουδάκης Στρογγυλό Τραπέζι Συμπληρωματικές θεραπείες Προεδρείο Ε. Μαραγκουδάκης Στρογγυλό Τραπέζι Χειρισμός ολιγομεταστατικής νόσου Μπορεί να γίνει χειρουργική αντιμετώπιση Προεδρείο Ε. Μαραγκουδάκης Μαιευτήριο ΙΑΣΩ Νοέμβριος 2020
 211.  3ο Διαδραστικό Συμπόσιο Κλινικών Περιστατικών Ουρολογικού Καρκίνου «Καρκίνος νεφρού: Προχωρημένη νόσος Τ3Ν+Μ+ κατά τη διάγνωση» Tumor Board: Ε. Μαραγκουδάκης (Διαδικτυακό Συνέδριο) Νοέμβριος 2020.
 212.  Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων-Εργαζομένων Ακτινοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Ε.Α) σε συνεργασία με: Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: Καρκίνος του Γαστρεντερικού Προεδρείο: Ε. Μαραγκουδάκης(Διαδικτυακό Συνέδριο) Νοέμβριος 2020.
 213.  Ελληνική Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου και στοχευμένης θεραπείας Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος Προστάτη Προεδρείο: Ε.Μαραγκουδάκης (Διαδικτυακό Συνέδριο) Νοέμβριος 2020.
 214.  Ελληνική Διεπιστημονική Εταιρεία Καρκίνου Μαστού 6η Διεπιστημονική προσέγγιση του καρκίνου μαστού και του γυναικολογικού καρκίνου Από τη θεωρία στην πράξη Καρκίνος μαστού: Ακινοθεραπεία – Παρουσίαση Περιστατικών Σχολιαστής : Ε. Μαραγκουδάκης (Διαδικτυακό Συνέδριο) Νοέμβριος 2020.
 215.  Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center Επιστημονική Επιτροπή Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων 2020-2021 Γηριατρική Ογκολογία στους υπερήλικες Ε. Μαραγκουδάκης Αθήνα Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν Νοέμβριος 2020.
 216.  Ερευνητικό & Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Κλινικής Ογκολογίας Συνέδριο θεραπευτικών Εξελίξεων στην Ογκολογία α) Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος τραχήλου μήτρας Συνονιστής Ε. Μαραγκουδάκηςβ)Οργανωτική Επιτροπή: Ε. Μαραγκουδάκης (Διαδικτυακό Συνέδριο) Μάρτιος 2021
 217.  Ιασώ Επιστημονικές εκδηλώσεις 2020-2021 Ογκολογικό Συμβούλιο Γυναικολογικής Ογκολογίας στο Ιασώ1) Πεπραγμένα-Απολογισμός 10ετίας Ομιλητής Ε. Μαραγκουδάκης

  2) Επιστημονικό πρόγραμμα ΙΑΣΩ.

  Α) Έλεγχος αναπνοής σε ασθενείς πού υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία αριστερού μαστού λόγω καρκίνου του μαστού. Ομιλητής Σπυρίδων Παπαγεωργίου. Β) Η απογείωση της Ακτινοθεραπείας. Η Ακτινοθεραπεια σήμερα. Ομιλητής Κοσμάς Βερίγος. Γ) νέα εποχή στην αντιμετώπιση της ολιγομεταστατικής νόσου και των μεμονωμένων υποτροπών. Στερεοστατική Ακτινοθεραπεία. Ομιλήτρια κα Έφη Πετεινέλη. Αθήνα Μαιευτήριο Ιασώ Συντονιστής Ε. Μαραγκουδάκης Μάιος 2021

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια
Συνολικός αριθμός : 47

 1. Treatment of bone metastases pain secondary to breast cancer with strontium (89) chloride. N. Baziotis, E. Maragoudakis. et. col. in     MEDITERRA Publishers Athens 1993.
 2. Two years follow-up for the evaluation of radiation colitis after postoperative external radiotherapy and brachytherapy (Cs-137 HDAL, versus Cs-137 MDAL) in patients with uterine cancer. S. Michopulos, I. Katsilieris, E. Marangoudakis et. al. 5th Congress of European council for Coloproctology. Barcelona, Spain 14-17 June 1995.
 3. Controversies in colorectal cancer. Preoperative or postoperative radiotherapy treatment in colorectal cancer? European School of Oncology. Proccedings Athens 1995.
 4. Ch. Latoufis, J. Katsilieris,E. Maragoudakis et. al. Acute toxicity of the combination of postoperative chemotherapy (5FU-Folinic acid) and radiotherapy in patients with rectal (Duke’s B2, C) nonmetastatic carcinoma. ECCO 8 The European cancer conference.  Paris 1995.
 5. Ch. Latoufis, J. Katsilieris, E. Maragoudakis et. al. Combination of postoperative Chemotherapy(5FU – Follinic Acid) and Radiotherapy in patients with rectal (Duke’s B2-C) non metastatic carcinoma. Annals of Oncology. Vol 7 (suppl.5):41 1996
 6. Δεύτερο Πανελλήνιο και  Διεθνές συνέδριο δεικτών καρκίνου. Chairman: EE Maragkoudakis. Satellite Symposium on Angiogenesis, Apoptosis and Proteases Athens Dec 1998
 7. Organizing committee of XXV Balkan Medical Week Ioannina July 1998
 8. Radiotherapy in breast-conserving treatment: techniques, results and complications EE Maragkoudakis. Hellenic society of Radiation Oncologists .HSBCR International Congress “where we stand with breast cancer research”. Agia Pelagia Nov 1999
 9. Anal Cancer. Role of Radiotherapy 9th biennial congress European council of Coloproctology Athens May-Jun 2003
 10. ECCO 12. Temozolomide combined with Radiotherapy vs Radiotherapy alone in newly diagnosed glioblastoma multiform: A randomized phase III study. E Athanasiou EE Maragkoudakis et.al. European Journal of Cancer Suppl.vol 1. No 5 sept 2005 page s95.
 11. Prostate cancer. Diagnosis, genomics, genetics, therapy. Therapeutic modalities. Local radiotherapy EE Maragkoudakis. Annual scientific meeting of ESCI Athens 2005
 12. Συνάντηση με τους ειδικούς. Η θέση της Ακτινοθεραπείας στο καρκίνο του πρωκτού ΕΕ Μαραγκουδάκης. 1ο Διεθνές συνέδριο για τις Προοπτικές της ποιότητας ζωής των ασθενών. Σμύρνη. Τουρκία 2006
 13. Δεύτερο Πανελλήνιο και  Διεθνές συνέδριο δεικτών καρκίνου. Chairman: EE Maragkoudakis. Satellite Symposium on Angiogenesis, Apoptosis and Proteases Athens Dec 1998
 14. Organizing committee of XXV Balkan Medical Week Ioannina July 1998
 15. Radiotherapy in breast-conserving treatment: techniques, results and complications EE Maragkoudakis. Hellenic society of Radiation Oncologists .HSBCR International Congress “where we stand with breast cancer research”. Agia Pelagia Nov 1999
 16. Anal Cancer. Role of Radiotherapy 9th biennial congress European council of Coloproctology Athens May-Jun 2003
 17. ECCO 12. Temozolomide combined with Radiotherapy vs Radiotherapy alone in newly diagnosed glioblastoma multiform: A randomized phase III study. E Athanasiou EE Maragkoudakis et.al. European Journal of Cancer Suppl.vol 1. No 5 sept 2005 page s95.
 18. Prostate cancer. Diagnosis, genomics, genetics, therapy. Therapeutic modalities. Local radiotherapy EE Maragkoudakis. Annual scientific meeting of ESCI Athens 2005
 19. Συνάντηση με τους ειδικούς. Η θέση της Ακτινοθεραπείας στο καρκίνο του πρωκτού ΕΕ Μαραγκουδάκης. 1ο Διεθνές συνέδριο για τις Προοπτικές της ποιότητας ζωής των ασθενών. Σμύρνη. Τουρκία 2006
 20. Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως-1ο Διεθνές Συμπόσιο για τις Προοπτικές της ποιότητας Ζωής των Ασθενών.Απαρτιωμένη Προσέγγιση στις Μεταμοσχεύσεις Οργάνων,στην Χειρουργική Ογκολογία & Ογκολογία στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη
  Η θέση της ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του πρωκτού Ε.Μαραγκουδάκης
  Τουρκία Πέργαμος/Σμύρνη Μάιος 2006
 21. European Association of Urology
  Challenges in the management of urological cancers
  Urology Summit Meeting(participation E.Maragoudakis)
  Amsterdam July 2006
 22. ESTRO-Council of Oncology in Europe(ACOE)
  ESTRO 25 meeting(participation E.Maragoudakis)
  Leipzig October 2006
 23. ASTRO PHILADELPHIA-48 TH Annual Meeting
  Participation E.Maragoudakis
  Pennsylvania Philadelphia November 2006
 24. ESTRO Teaching Course on from 2D to 3D Imaging and Radiotherapy Planning
  Participation E.Maragoudakis
  Russia St Petersburg August 2007
 25. European Society for Medical Oncology-ESTRO-European Association of Urology
  1st European Multidisciplinary Meeeting on Urological Cancers
  “Embracing Excellence in Prostate and Kindney Cancer”
  Participation E.Maragoudakis
  Spain Barcelona November 2007
 26. Nucletron
  Prostate Brachytherapy
  Participation E.Maragoudakis
  Telfs March 2008
 27. ESTRO/ACOE/U.E.M.S
  ESTRO 27 Congress
  Participation E.Maragoudakis
  Goteborg September 2008
 28. ACOE-U.E.M.S.-ESTRO
  ESTRO Teaching Course on 3D Image-Based Brachytherapy in Gynaecological Malignancies
  Participation E.Maragoudakis
  The Netherlands Amsterdam October 2009
 29. ACOE-EORTC EANO-U.E.M.S.
  “Trends in Central Nervous System Malignancies”
  Participation E.Maragoudakis
  Hungary Budapest March 2009
 30. The Latin America Congress on Controversies to Consensus in Diabetes,Obesity and Hypertension(CODHY)
  Participation E.Maragoudakis
  Argentina Buenos Aires February 2010
 31. ESCO-The 17th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology
  Successful protocol on the Conservative Management of Endometrial Cancer-E.Maragoudakis
  Italy Milan September 2011
 32. 6th European Users’ Meeting (ELEKTA)
  Participation E.Maragoudakis
  Rhdos Greece September 2013
 33. Head of Radiotherapy Physics-The Royal Marsden Hospital
  “Image Guided &Intensity Modulated Radiotherapy in Clinical Practice”
  Participation E.Maragoudakis
  London February 2014
 34. 7th European Users΄Meeting(ΕLEKTA)
  Adapting and innovation clinical solutions in a changing world
  Participation E.Maragoudakis
  Monte Carlo Monaco September 2015
 35. Ημερίδα για HIPEC
  Προσέγγιση Περιτοναικής Καρκινωμάτωσης από την πλευρά του Ακτινοθεραπευτή Ε.Μαραγκουδάκης
  Αθήνα Ιασώ General Μάρτιος 2014
 36. Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας-Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας-2ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας
  Ανιχνεύοντας επιστημονικές διεξόδους στα μονοπάτια της κρίσης
  Βιοαπεικόνιση στην Ογκολογία-Προεδρείο Ε.Μαραγκουδάκης
  Θεσσαλονίκη Ξενοδοχείο Porto Palace Απρίλιος 2014
 37. Varian Medical Systems Internatonal AG, Cham SwitzelandCS501EU-Varian Advanced Imaging Clinical School (IMRT/RapidArc) E MaragkoudakisMilan Italy February 2017
 38. Hellenic Society of Medcal Oncology4th Symposium on Thorasic and Upper Aerodigestive Malignancies Round Table :Circulating Biomarkers for diagnosis and prognosisInvited Lecture Chairpersons:E.Maragoudakis Athens Hotel Royal Olympic April 2017
 39. International Ongology Summit at EstroVienna, Austria Reed Exhibition & Congress Center May 2017
 40. Varian Medical Systems International AG,Cham Switzerland CS502EU-Varian Advanced Imaging Clinical School (IMRT & Motion Management) E Maragkoudakis Milan Italy ,May 2017
 41. Ibus Multimodality Brest Imaging and Image-Guided Interventions Course Detection,Diagnosis,Management This Course is recommended by the European School of Ocology (ESO)Radiotherapy for breast cancer :E Maragkoudakis Tumor board:E Maragkoudakis Interesting cases from the students|:E Maragkoudakis Athens Greece,Εugenides Foundation,June 2017
 42. Elekta  Focus where it matters  Elecka Software Solution User Meeting  The User Meeting covered the following Elekta products and solutions Monaco Mosaiq  E Maragoudakis  Greece Athens Febrary 2018
 43. ESTRO Teaching Course  Image Guided and Adaptive Radiotherapy in Clinical Practice  E.Maragkoudakis  Hungary Budapest Febrary 2018
 44. ESDO A European Society of Digestive Oncology Supported Meeting  Στρογγυλό Τραπέζι”Radiotherapy for CRC:  current standards and future perspectives ”Treatment of CRC: Progress and prospects 2018” E Maragkoudakis Greece Athens Hotel Royal Olympic May 2018
 45. IBUS Multimodality Breast Imaging and Image-Guided Interventions Course Radiotherapy for breast cancer E Maragkoudakis  Tumor board E Maragkoudakis  Greece Athens IASO Hospital June 2018
 46. IBUS Multimodality Breast Imaging and-Guided INTERVETIONS Course Radiotherapy for breast cancer E Maragkoudakis Radiotherapy for breast cancer E Maragkoudakis Greece Athens IASO Hospital June 2019
 47. EVIDENCE BASED RADIATION ONCOLOGY . How to evaluate the scientific evidence and apply it to daily practice 24-29 June 2019 Montpellier, France

Συμμετοχή με εισηγήσεις σε Συμπόσια, Συνέδρια, Στρογγυλά τραπέζια.
Συνολικός αριθμός συμμετοχών : 33

 1. Ομιλία με θέμα: H θέση της Ακτινοθεραπείας στην αντιμετώπιση των μεταστατικών λεμφαδένων του τραχήλου.  Παρενέργειες Ακτινοθεραπείας. Γ’ Κύκλος μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Ακτινοθεραπευτικής Ογκ. ΝΙΜΤΣ 1988 Διάλεξη με θέμα: Ακτινική εντερίτις. Ιπποκράτειο Νοσ.1988
 2. Ομιλία με θέμα: Ολοσωματική Ακτινοβόληση. Τομέας Παθολογίας    ΝΑΣ.1990
 3. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: Σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας. Ακτινοθεραπεία. Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας. ΕΙΕ. 1991
 4. Στρογγυλή τράπεζα με θέμα: Πόνος και ποιότητα ζωής του καρκινοπαθούς.     Ελλ. Ετ. Ψυχοκοινωνικής Ογκ. ΕΙΕ. 1992
 5. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: Προβλήματα της ειδικότητας της Ακτινοθεραπείας. 1′ Πανελλήνιο Συν. Ακτινοτεχνολο
 6. Σεμινάριο με θέμα: Μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών στη θεραπευτική αντιμετώπιση κακοήθων νεοπλασιών. Ε.Ε.Α.Ο. Αμφιθέατρο Αρεταίειου Νοσ. ’93
 7. Διάλεξη με θέμα: Ενδείξεις και αποτελέσματα Ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του ορθού. 4′ Ελληνογαλλικό σεμινάριο για τον καρκίνο. ΝΙΜΤΣ’93
 8. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: Καρκίνος δέρματος και μελάνωμα στην τρίτη ηλικία. 2′ Πανελλήνιο συνέδριο χειρουργικής τρίτης ηλικίας. 1993
 9. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: Καρκίνος πνεύμονα – Ακτινοθεραπεία. Διήμερη επιστημονική εκδήλωση. Ε. Ε. Ψυχοκοινωνικής Ογκ. Καλαμπάκα 1994
 10. Διάλεξη με θέμα: Μεταστατικός καρκίνος οστών. Ακτινοθεραπεία. Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. Λάρισα 1994
 11. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: Παρηγορική θεραπεία σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο. Ακτινοθεραπεία. Ε. Ε. Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας Λειβαδιά. 1994
 12. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: Πρόσφατες εξελίξεις στην Ακτινοθεραπευτική  Ογκολογία. Στερεοστατική Ακτινοχειρουργική. Τρίτο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παθολογικής Ογκολογίας. Ηράκλειο Κρήτης. 1995
 13. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: Ο ρόλος της Ακτινοθεραπείας στον τοπικό έλεγχο του καρκίνου και στην διατήρηση του πρωκτού. Πρώτο Πανελλήνιο συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας. Αθήνα.  1995.
 14. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: Η Ακτινοθεραπεία στον εξαιρέσιμο χειρουργικά καρκίνο του μαστού. Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής.    Αθήνα 1995
 15. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: Η δράση της ακτινοβολίας στο γαστρεντερικό σύστημα. 5ο Διαπανεπιστημιακό Ακτινολογικό συνέδριο. Ιωάννινα 1995.
 16. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: Σύγχρονες θεραπευτικές απόψεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πρωκτού. 8ο Πανελλήνιο συνέδριο Ογκολογίας. Αθήνα 1995.
 17. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: Η Ακτινοθεραπεία στην αντιμετώπιση του πόνου από οστικές μεταστάσεις.5′ Ελληνογαλλικό συμπόσιο για τον καρκίνο. Αθήνα 1995.
 18. Round table. Controversies in colorectal cancer. Preoperative or post- operative radiotherapy treatment in colorectal cancer? European School of Oncology. Athens. (Eds Monduzzi Editore) 1995.
 19. Round table. Organ sparing therapies. Radiation treatment in anal preservation. Balkan Congress of Oncology, Athens 1996.
 20. Round table, Radiation treatment in bronchogenic carcinoma. European Lung Cancer. Heraclion Krete. (Eds Monduzzi Editore ) 1996.
 21. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: Μεταστατική οστική νόσος. Ο ρόλος της  Ακτινοθεραπείας.  4΄ Πανελλήνιο συνέδριο μεταβολικών νοσημάτων των οστών. Αθήνα 1996.
 22. Ημερίδα υπό της Ελληνικής Ογκολογικής Εταιρείας  με θέμα : Θεραπευτικές προσεγγίσεις στον καρκίνο ουροδόχου κύστεως, προστάτη, όρχεως. Ακτινοθεραπεία καρκίνου όρχεως. Αθήνα 1997.
 23. Ημερίδα με σκοπό την οργάνωση του Ογκολογικού Συμβουλίου της  Σύνθετης     Ογκολογικής Ομάδας  Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου. Εισήγηση με θέμα: Προεγχειρητική Ακτινοθεραπεία Αθήνα 1997
 24. Ημερίδα με σκοπό την οργάνωση του Ογκολογικού Συμβουλίου της  Σύνθετης Ογκολογικής Ομάδας Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου. Εισήγηση με θέμα: Νέες Ακτινοθεραπευτικές Μέθοδοι.  Αθήνα  1997.
 25. Ετήσιο Συμπόσιο του  Τμήματος Μελέτης και Αντιμετώπισης Όγκων του Μυοσκελετικού Συστήματος με θέμα: Πόνος στη σύγχρονη  ορθοπεδική ογκολογία. Εισήγηση με θέμα: Ο ρόλος της Ακτινοθεραπείας στην αντιμετώπιση των οστικών μεταστάσεων. Ιτέα 1997.
 26. Προεδρείο σε ελεύθερες Ανακοινώσεις τέταρτου Πανελλήνιου συνεδρίου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Γλυφάδα Οκτώβριος 1997
 27. 5΄ Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας.15-19 Οκτωβρίου. Ηράκλειο Κρήτης Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: Χρόνιος πόνος στον καρκίνο. Αιτιολογική θεραπεία.
 28. 9΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας Αθήνα 1997.Στρογγυλό τραπέζι με θέμα Τοπικά προχωρημένος καρκίνος μαστού. Ακτινοθεραπεία..
 29. 5΄  Πανελλήνιο Συνέδριο  Γεροντολογίας Γηριατρικής. Αθήνα 1997.Διάλεξη με θέμα : Ακτινοθεραπεία στην 3΄ηλικία.
 30. Επιστημονική Συνεδρία Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας με θέμα : Σύγχρονες μέθοδοι στη διάγνωση και θεραπεία των όγκων του όρχεως. Εισηγητής : Ε.Ε Μαραγκουδάκης. Η συμβολή της ακτινοθεραπείας στην θεραπεία των σεμινωμάτων του όρχεως. Αθήνα 1998
 31. Οργανωτική Επιτροπή Τρίτου Πανελληνίου συνεδρίου Γυναικολογικής  με Διεθνή συμμετοχή Αθήνα Οκτώβριος 1998
 32. Επιστημονική επιτροπή εβδόμου Πανελλήνιου συνέδριου Μαστολογίας Αθήνα Μαρ 2000
 33. Προεδρείο στρογγυλής τράπεζας. Τι το νεότερο στην Πνευμονολογία 2002-2004 Αθήνα Μαρ 2004

Συμμετοχή σε προεδρεία Συνεδρίων, Συμποσίων ή αλλες επιστημονικές εκδηλώσεις
Συνολικός αριθμός συμμετοχών :20 περίπου

Ελευθερες ανακοινώσεις 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας Προεδρείο Α Φλιώνη, Ε Μαραραγκουδάκης

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά
Συμμετοχή σε Επιστημονικές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε αναγνωρισμένα Ιατρικά Περιοδικά.

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά περιοδικά
Συνολικός αριθμός: 17

 1. Ο ρόλος των ιοντιζουσών ακτινοβολίων στην αντιμετώπιση του πόνου των ασθενών που πάσχουν από κακοήθεις νεοπλασίες. Ε. Μαραγκουδάκης, Π. Κυπαρισσιάδης. 4′ Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. Ρέθυμνο. 1987
 2. Όγκος από κύτταρα Merkel. Παρουσίαση περιστατικού. Π. Κυπαρισσιάδης, Ε. Μαραγκουδάκης και συν. Ελληνική Ογκολογία. Τόμος 24 Τεύχος 4. σελ 337. 1988
 3. Πόνος και ποιότητα ζωής καρκινοπαθούς. Ε. Μαραγκουδάκης. Ελληνική  Ογκολογία  τόμος 29 τεύχος 2. σελ 97 1993
 4. Μετακτινικές αλλοιώσεις τοιχώματος παχέος εντέρου σε ασθενείς που  πάσχουν από καρκίνο παχέος εντέρου. Ε. Μαραγκουδάκης. Τιμητικός Τόμος για τον Ομ. Καθ. Κ.Γ. Παπαβασιλείου. Αθήνα 1993.
 5. Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στον χειρουργικά εξαιρέσιμο καρκίνο μαστού. Εκδόσεις επιτροπής μετεκπαίδευσης Ελληνικής χειρουργικής εταιρείας. Αθήνα 1995.
 6. Ε.Ε. Μαραγκουδάκης. Μεταστατική οστική νόσος. Ο ρόλος της Ακτινοθεραπείας. Περιοδικό Οστούν της Ε.Ε. μελέτης μεταβολισμού των οστών.    Τομ 7 τευχ. 4:1996.
 7. Ε.Ε. Μαραγκουδάκης, Ι Καραϊτιανός. Ο ρόλος της Ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του ορθού. Θέματα Εσωτερικής Παθολογίας. Αθήνα 1996
 8. Treatment of bone metastases pain secondary to breast cancer with strontium (89) chloride. N. Baziotis, E. Maragoudakis. ET. col. in MEDITERRA Publishers Athens 1993
 9. Controversies in colorectal cancer. Preoperative or postoperative radiotherapy treatment in colorectal cancer? European School of Oncology. Proccedings Athens 1995.
 10. Ch. Latoufis, J. Katsilieris,E. Maragoudakis et. al. Acute toxicity of the combina-tion of postoperative chemotherapy (5FU-Folinic acid) and     radiotherapy in patients with rectal (Duke’s B2, C) nonmetastatic carcinoma. ECCO 8 The European cancer conference.  Paris 1995.
 11. Ch. Latoufis, J. Katsilieris, E. Maragoudakis et. al. Combination of post-operative Chemotherapy (5FU – Follinic Acid) and Radiotherapy in patients with rectal (Duke’s B2-C) non metastatic carcinoma. Annals of Oncology. Vol 7 (suppl.5):41 1996
 12. Κλινική στρατηγική στην Ακτινοθεραπεία του 2000 ΕΕ Μαραγκουδάκης πέμπτο συνέδριο Εργασίας. Ογκολογική Ενημέρωση τεύχος 1 Ιαν 1999 Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία.
 13. Θεραπεία οστικών μεταστάσεων με Ραδιενεργό  Ρήνιο-186 HEDP. N Καρπασίτης ΕΕ Μαραγκουδάκης κ.α. Ελληνική Ογκολογία τόμος 35 τεύχος 3 Σεπτ 1999
 14. Η Ακτινοθεραπεία ως θεραπεία των οστικών μεταστάσεων ΕΕ Μαραγκουδάκης Ελληνική Ογκολογία τόμος 35 τεύχος 4 Δεκ. 1999
 15. Κλινική στρατηγική στην Ακτινοθεραπεία του 2000 ΕΕ Μαραγκουδάκης πέμπτο συνέδριο Εργασίας. Ογκολογική Ενημέρωση τεύχος 1 Ιαν 1999 Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία.
 16. Θεραπεία οστικών μεταστάσεων με Ραδιενεργό  Ρήνιο-186 HEDP. N Καρπασίτης ΕΕ Μαραγκουδάκης κ.α. Ελληνική Ογκολογία τόμος 35 τεύχος 3 Σεπτ 1999
 17. Η Ακτινοθεραπεία ως θεραπεία των οστικών μεταστάσεων ΕΕ Μαραγκουδάκης Ελληνική Ογκολογία τόμος 35 τεύχος 4 Δεκ. 1999

Εκπαιδευτική δραστηριότητα ως εκπαιδευόμενος

 1. Σεμινάριο Πληροφορικής Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθηνών. Νοσ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Μάρτιος-Απρίλιος 1987.
 2. Ειδικό Σεμινάριο: Εισαγωγή στους Υπολογιστές. Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος. Ιούνιος. 1988
 3. UNIVERSITY COLLEGE HOSPITAL. HEMATOLOGY AND RADIOTHERAPY DEPs trained for
  TOTAL BODY IRRADIATION.LONDON UK 1989
 4. Συμμετοχή στο συνέδριο της BRITISH ONCOLOGIC Ass. Ενδιμβούργο 1989
 5. Εκπαιδευτικά μαθήματα ESTRO: Basic clinical Radiobiology 1991
 6. Εκπαιδευτικά μαθήματα ESTRO: Modern Brachytherapy Techniques 1993
 7. Εκπαιδευτικά μαθήματα ESTRO: The role of Radiotherapy in the management of cancer 1994
 8. Εκπαιδευτικά μαθήματα ESO  : Therapeutic controversies in Oncology. Athens     1995.
 9. 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Δεικτών Καρκίνου Αθήνα Νοε 1996
 10. Brachytherapy Course: PERMANENT Prostate seed implants educational course Jan 2001
 11. Διεθνές Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα το Γυναικολογικό Καρκίνο. Αλεξανδρούπολη Απρ 2001
 12. 8th biennial Congress European Council of Coloproctology PRAGE CZECH REPUBLIC May 2001
 13. 21st annual European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. PRAGA CZECH REPUBLIC Sept 2002
 14. 27th European Society for Medical Oncology NICE FRANCE Oct 2002
 15. Expanding the vision of Radiotherapy. Sponsored by ELEKTA. MALTA Jul 2003
 16. 11th ECCO Conference. Organized by European Cancer Conference Oncology LISBON Oct 2011
 17. 12th ECCO Conference. Organized by European Cancer Conference Oncology.
 18. Copenhagen DENMARK Sep 2003
 19. 46ο annual meeting of American Society for Therapeutic Radiology and Oncology. ATLANTA GEORGIA USA Oct 2004
 20. 39th meeting of ESCI Athens Apr 2005

Εκπαιδευτική δραστηριότητα ως εκπαιδευτής

Πρόγραμμα μετεκπαιδευτικής εκπαιδεύσεως ειδικευομένων ιατρών εις την Ακτινοθεραπευτικήν Ογκολογίαν.
Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία 1988.
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οδοντιατρικό τμήμα. Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής στόματος.

Εκπαιδευτικά έτη

1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95

Ανωτάτη σχολή νοσηλευτριών ΕΕΣ.
Εκπαιδευτικά έτη

1991-92
1992-93
1993-94
1994-95

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας ΤΕΙ Αθηνών. Τμήμα νοσηλευτικής.
Εκπαιδευτικά έτη

1992-93
1993-94
1994-95
1996-97

Εθνικό και Καποδιστριάκο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρόγραμμα Ογκολογικής Νοσηλευτικής. Οργάνωση Επιτροπή Ευρωπαικών κοινοτήτων “Ευρώπη κατά του καρκίνου”. Συμμετοχή στη διδασκαλία νοσηλευτριών
Εκπαιδευτικά έτη

1992-93
1993-94

Διάλεξη με θέμα “Καρκίνος και Ακτινοθεραπεία” στα πλαίσια του προγράμ- ματος της Παθολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητος 1993.
Διάλεξη με θέμα “Καρκίνος και Ακτινοθεραπεία” στα πλαίσια τουπρογράμ-ματος της Παθολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητος 1995.
EUROPEAN SCHOOL OF ONCOLOGY (ESO) Postgraduate course. Athens 1995.

Controversies in colorectal cancer.  Preoperative or postoperative radio-therapy treatment in colorectal cancer?
E. Maragoudakis.

Επαγγελματική ενημέρωση μαθητών Β’ Λυκείου Ηρακλείου Αττικής.

Συμμετοχή σε εταιρείες

Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Μέλος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας
Μέλος της Ελληνικής Ιατρικής Βαλκανικής Εταιρείας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ

Ογκολόγος Ακτινοθεραπευτής Διευθυντής Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής

Ογκολογίας Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ

Διεύθυνση

Λεωφόρος Κηφισίας 37-39,

15123, Μαρούσι

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2106185253 - 6974441108

by site4doctor and MyMedical