6974441108     

Ευάγγελος Μαραγκουδάκης

Ογκολόγος Ακτινοθεραπευτής Διευθυντής Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής

Ογκολογίας Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ

Τεχνολογία εξοπλισμός


Τεχνολογία ακτινοθεραπείας
Το κέντρο Ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας του ΙΑΣΩ, διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις για την καταπολέμηση νεοπλασμάτων και όγκων σε οποιοδήποτε…
σημείο – όργανο του σώματος.

Το Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο βασίζεται στο υψηλό επίπεδο του επιστημονικού (ιατρικού και παραϊατρικού) προσωπικού. Η προσπάθεια όλων μας, αποβλέπει η θεραπεία στο ΙΑΣΩ να είναι αποτελεσματική και ασφαλής, εφάμιλλη με αυτή που παρέχεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού.
Το κέντρο ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας διαθέτει:

• Τέσσερις γραμμικούς επιταχυντές υψηλής ενέργειας με δυνατότητα εκπομπής φωτονίων και ηλεκτρονίων. Είναι εφοδιασμένοι με Κατευθυντήρες Πολλαπλών Φύλλων – Multi Leaf Collimator. Διαθέτουν ψηφιακά συστήματα λήψης 2D και 3D εικόνων (IVIEW, XVI) των περιοχών που υποβάλλονται σε θεραπεία εξασφαλίζοντας την ακριβή στόχευση της περιοχής.
• Μονάδα Βραχυθεραπείας υψηλού ρυθμού δόσης και υπολογισμού δόσης μέσω αξονικού τομογράφου
• Εξομοιωτή Αξονικό Τομογράφο με αποκλειστική χρήση μόνο στο Ακτινοθεραπευτικό – CT SIM
• Ψηφιακό εξομοιωτή ακτινοθεραπείας
•Σύστημα Στερεοστατικής Ακτινοθεραπείας (X-Knife) με αναίμακτα επανατοποθετούμενο στερεοστατικό πλαίσιο (1η Εφαρμογή στην Αθήνα)
•Τρία συστήματα σχεδιασμού θεραπείας και υπολογισμού της ακτινοβολίας στον ασθενή με Η/Υ (Oncentra Masterplan, Pinnacle και CMS Focal Sim)
• Πλήρως εξοπλισμένο «εργαστήριο» κατασκευής συστημάτων ακινητοποίησης ασθενών
• Ηλεκτρονικό Σύστημα διαχείρισης ασθενών, καταγραφής και επιβεβαίωσης των θεραπειών (Mosaiq)

Εξοπλισμός

Γραμμικοί Επιταχυντές

Ο Γραμμικός Επιταχυντής είναι ένα ηλεκτρονικό – μηχανικό σύστημα υψηλής τεχνολογίας, το οποίο παράγει δέσμες φωτονίων και ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας κατάλληλες για θεραπευτικούς σκοπούς.

Οι τέσσερις Γραμμικοί επιταχυντές του ακτινοθεραπευτικού κέντρου (Versa, Synergy και Precise της κατασκευάστριας εταιρείας ELEKTA καιTrilogy της Αμερικανικής Varian) εγκατεστημένοι το 2016, ελέγχονται πλήρως από ηλεκτρονικό υπολογιστή που παρακολουθεί και ρυθμίζει τις παραμέτρους λειτουργίας τους. Παράγουν δέσμες φωτονίων  ενεργειών (6MV, 10MV, 18Mv και 6-10MV FFF), ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες της ακτινοθεραπείας ανάλογα με το βάθος της περιοχής που ακτινοβολείται και της τεχνικής που εφαρμόζεται (σύμμορφη 3DCRT ή διαμορφούμενης έντασης IMRT/VMAT). Επιπλέον, παράγουν δέσμες ηλεκτρονίων ενεργειών 4, 6, 8,10, 12,15, 18 και 20MeV για την ακτινοθεραπεία περιοχών σε σχετικά μικρό βάθος.
 
Οι επιταχυντές είναι εξοπλισμένοι με:

Σύστημα ανεξαρτήτως κινουμένων διαφραγμάτων για τη δημιουργία ασύμμετρων πεδίων
Σύστημα κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων (Multi Leaf Collimator), το πρώτο που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα

 

Με τη χρήση των ανωτέρω μπορούν να υλοποιηθούν με ευκολία και ακρίβεια πολύπλοκα και ακανόνιστα σχήματα πεδίων ακτινοβολίας, ώστε να παρέχεται η μέγιστη προστασία στους υγιείς ιστούς. Με τον τρόπο αυτό:

Είναι δυνατή η εκτέλεση σύμμορφης (3DCRT) και διαμορφούμενης έντασης θεραπεία (IMRT/VMAT), η οποία αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο στο χώρο της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

Περιορίζεται στο ελάχιστο η ανάγκη κατασκευής εξατομικευμένων προστατευτικών απορροφητών από κράμα μετάλλου (blocks), τα οποία χρειάζονται για τη διαμόρφωση του σχήματος της δέσμης.
Συστήματα για καθοδηγούμενη από δισδιάστατες ή και τρισδιάστατες εικόνες ακτινοθεραπεία (IGRT: i – View / XVI).

Απεικονιστικά καθοδηγούμενη ακτινοθεραπεία (IGRT) είναι η διαδικασία με την οποία πριν την εφαρμογή της θεραπείας, ελέγχεται και κατά περίπτωση διορθώνεται η θέση του ασθενή στη τράπεζα του γραμμικού επιταχυντή.
Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή

Η παρακολούθηση της ακτινοβολούμενης περιοχής του ασθενή σε πραγματικό χρόνο θεραπείας (real-time monitoring).
Η ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων τοποθέτησης του
Η προσαρμογή της θεραπείας στον όγκο-στόχο ανάλογα με την καθημερινή φυσιολογική κίνηση των οργάνων και το μέγεθος του όγκου.
Η περαιτέρω αύξηση της δόσης στον όγκο-στόχο (dose escalation) με ταυτόχρονη προστασία των υγιεινών ιστών και κατά συνέπεια, το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα
Σύστημα XVI: Μέσω του ενσωματωμένου στον γραμμικό επιταχυντή αξονικού τομογράφου κωνικής δέσμης ακτινών Χ (CBCT), λαμβάνονται τρισδιάστατες εικόνες της περιοχής που υποβάλλεται σε θεραπεία. Οι εικόνες αυτές μέσω κατάλληλου λογισμικού συγκρίνονται με τις αντίστοιχες εικόνες αναφοράς που ελήφθησαν κατά το στάδιο της προετοιμασίας της θεραπείας (εξομοίωση, σχεδιασμός πλάνου θεραπείας). Τυχόν αποκλίσεις διορθώνονται αυτόματα μετακινώντας τη θέση του κρεβατιού στην αντίστοιχη θέση πριν από την έναρξη της θεραπείας.

Σύστημα i-View: Το σύστημα αυτό παρέχει τη δυνατότητα άμεσου ακτινογραφικού ελέγχου της εκτιθέμενης στην ακτινοβολία περιοχής καθώς και τη δυνατότητα διόρθωσης τυχόν αποκλίσεων ως προς τις αντίστοιχες ακτινογραφίες που προκύπτουν σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό ή την εξομοίωση της θεραπείας


Στους δύο από τους τέσσερις γραμμικούς επιταχυντές υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης ακτινοθεραπείας με διαμόρφωση της έντασης των πεδίων ακτινοβολίας (Intensity Modulated Radiotherapy – IMRT). H IMRT τεχνική αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες καινοτομίες στον τρόπο σχεδιασμού και εφαρμογής της εξωτερικής ακτινοθεραπευτικής αγωγής. Καθιστά εφικτή την κλιμάκωση της χορηγούμενης δόσης στον όγκο-στόχο σε υψηλά επίπεδα, παρέχοντας ταυτόχρονα επαρκή προστασία στους πέριξ υγιείς ιστούς.

Στον ένα γραμμικό επιταχυντή (Synergy) υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης ακτινοθεραπείας με τη τεχνική VMAT, κατά την οποία διαμορφώνεται η ένταση της ακτινοβολίας καθώς περιστρέφεται η κεφαλή του γραμμικού επιταχυντή γύρω από το σώμα του ασθενή (Volumetric Modulated Arc Therapy – VMAT). Με τη VMAT τεχνική, ο χρόνος θεραπείας είναι δύο με τρεις φορές μικρότερος σε σχέση με την IMRT παρέχοντας αν όχι καλύτερα, εφάμιλλα αποτελέσματα.

Οι τρεις γραμμικοί επιταχυντές του ακτινοθεραπευτικού κέντρου έχουν ρυθμιστεί ώστε να έχουν τα ίδια φυσικογεωμετρικά χαρακτηριστικά ακτινοβολίας και λειτουργούν σε δίκτυο μέσω κεντρικού διακομιστή (Server) που περιλαμβάνει τη βάση δεδομένων των ασθενών. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης ενός εκ των επιταχυντών υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης της θεραπείας σε οποιοδήποτε άλλον, διατηρώντας τη πορεία της θεραπείας αναλλοίωτη.

Εξομοιωτής Ακτινοθεραπείας (Simulator)

O εξομοιωτής ακτινοθεραπείας είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο ακτινογραφικό / ακτινοσκοπικό μηχάνημα, το οποίο αναπαράγει με ακρίβεια τις γεωμετρικές συνθήκες της θεραπείας, που θα εφαρμοστούν στο γραμμικό επιταχυντή. Μέσω της προσομοίωσης των πεδίων ακτινοβολίας που έχουν σχεδιαστεί στο σύστημα σχεδιασμού θεραπείας (TPS), επιβεβαιώνεται η ορθή και ακριβής τοποθέτησή τους στο σώμα του ασθενή.

Ο εξομοιωτής του κέντρου (Simulix Evolution της κατασκευάστριας εταιρείας Nucletron/Elekta) είναι πλήρως ψηφιακός και δικτυακά συνδεδεμένος με τα συστήματα σχεδιασμού θεραπείας, τους Γραμμικούς Επιταχυντές και το σύστημα διαχείρισης ασθενών.

Διαθέτει κατάλληλο λογισμικό (Oncentra Simulator) μέσω του οποίου είναι δυνατός ο ακριβής σχεδιασμός της επιθυμητής περιοχής που πρόκειται να ακτινοβοληθεί ενώ παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής εικονικών φύλλων MLC στην λαμβανόμενη ακτινογραφική εικόνα.

Συστήματα Σχεδιασμού Θεραπείας – Συστήματα επιβεβαίωσης

Το τμήμα Ιατρικής Φυσικής διαθέτει τρία σύγχρονα συστήματα σχεδιασμού θεραπείας και υπολογισμού της κατανομής της δόσης ακτινοβολίας στο σώμα του ασθενή (Oncentra Masterplan, Pinnacle και CMS Focal Sim) με τα οποία καθίσταται δυνατή η επιλογή των βέλτιστων φυσικογεωμετρικών παραμέτρων ακτινοβόλησης.

Για την πληρέστερη διερεύνηση και σχεδίαση μίας θεραπείας, τα συστήματα είναι δικτυακά συνδεδεμένα με τον αξονικό (CT-SIM) και τον μαγνητικό τομογράφο. Μέσω ειδικού λογισμικού, είναι δυνατή η σύντηξη (fusion) των εικόνων γεγονός που εξασφαλίζει τη μέγιστη ακρίβεια στον εντοπισμό της περιοχής που θα υποβληθεί σε θεραπεία καθώς και στον σχεδιασμό των υγιών οργάνων που περιβάλλουν τη περιοχή αυτή. Επιπλέον, έχουν την δυνατότητα να δεχθούν εικόνες από PET-CT τομογράφο, να κάνουν σύντηξη και να παρέχουν σε μία εικόνα πληροφορίες από πολλές και διαφορετικές εξετάσεις.

Και τα δύο συστήματα σχεδιασμού διαθέτουν ειδικό λογισμικό για σχεδιασμό και υπολογισμό της κατανομής της δόσης ακτινοβολίας για την τεχνική IMRT ενώ τo ένα φέρει λογισμικό για σχεδιασμό και υπολογισμό της δόσης για την τεχνική VMAT και για εφαρμογές βραχυθεραπείας.
Λόγω της πολυπλοκότητας του σχεδιασμού και του υπολογισμού της κατανομής της δόσης για θεραπείες με την τεχνική IMRT ή VMAT, πραγματοποιείται από το τμήμα Ιατρικής Φυσικής δοσιμετρική επιβεβαίωση του πλάνου πριν την έναρξη της θεραπείας. Η επιβεβαίωση αυτή λαμβάνει χώρα στο γραμμικό επιταχυντή εφαρμόζοντας το πλάνο θεραπείας του ασθενή σε ειδικά ομοιώματα – μετρητικά συστήματα σε πραγματικές συνθήκες ακτινοβόλησης.

  

Σύστημα διαχείρισης ασθενών και καταγραφής / επιβεβαίωσης θεραπείας MOSAIQ

Αποτελεί σύστημα Η/Υ διαχείρισης των ασθενών του κέντρου ακτινοθεραπείας, στο οποίο καταγράφονται ηλεκτρονικά τα δημογραφικά στοιχεία, το ιατρικό ιστορικό καθώς και ο προγραμματισμός των ακτινοθεραπευτικών πράξεων, εξασφαλίζοντας την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Επιπλέον, είναι δικτυακά συνδεδεμένο με τους γραμμικούς επιταχυντές παρέχοντας τη δυνατότητα καταγραφής και επιβεβαίωσης των θεραπειών (ηλεκτρονικό αρχείο).

Εξομοιωτή Αξονικό Τομογράφο. CT-SIM

Ο πολυτομικός Αξονικός Τομογράφος – Εξομοιωτής (CT-SIM) ελικοειδούς σάρωσης του τμήματος Ακτινοθεραπείας παρέχει τη δυνατότητα λεπτομερούς απεικόνισης της περιοχής που θα υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία. Οι εικόνες αυτές μεταφέρονται ηλεκτρονικά μέσω δικτύου στα συστήματα σχεδιασμού θεραπείας, εξασφαλίζοντας υψηλή ακρίβεια στον υπολογισμό της κατανομής της δόσης ακτινοβολίας στο σώμα του ασθενή. Διαθέτει επίπεδο κρεβάτι από ανθρακόνημα και σύστημα εξωτερικών δεσμών Laser τοποθέτησης του ασθενή στην ορθή θέση, καθώς και σύστημα εικονικής εξομοίωσης Focal Sim της κατασκευάστριας εταιρείας CMS/ELEKTA.
Επιπλέον, διαθέτει μεγάλο διαμέτρημα (Bore=90cm) χωρίς να περιορίζει την επιλογή του κατάλληλου για τον ασθενή συστήματος ακινητοποίησης, γεγονός που τον καθιστά μοναδικό «εργαλείο» στο Σχεδιασμό Θεραπείας ενός ακτινοθεραπευτικού κέντρου όπως το ΙΑΣΩ.

Βραχυθεραπεία

Η Βραχυθεραπεία (θεραπεία από βραχεία απόσταση) είναι μια εξειδικευμένη τεχνική, με την οποία χορηγείται πολύ υψηλή δόση ακτινοβολίας σε ένα κακοήθη ή νεοπλασματικό όγκο από τη μικρότερη δυνατή απόσταση, ώστε να προφυλάσσονται καλύτερα οι γειτονικοί υγιείς ιστοί και όργανα.
Το σύστημα Βραχυθεραπείας του ΙΑΣΩ (Microselectron HDR), είναι υψηλού ρυθμού δόσεως, με το οποίο μπορούν να εκτελεστούν πολλά είδη ενδοκοιλοτικών και ενδοϊστικών εφαρμογών με μεγάλη αξιοπιστία και ασφάλεια (εφαρμογές γυναικολογικές, οισοφάγου, πνεύμονα, μαστού, κλπ.).

Χρησιμοποιούνται ειδικοί καθετήρες-εφαρμογείς, που εισάγονται σε κοιλότητες ή στους ιστούς του σώματος και η ραδιενεργός πηγή Ιριδίου (μεγάλης ενεργότητας) οδηγείται αυτόματα στους καθετήρες όπου και παραμένει σε επιλεγμένα σημεία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (παράμετροι που προκύπτουν από τη μελέτη στο σύστημα σχεδιασμού βραχυθεραπείας TPS). Η διάρκεια ακτινοβόλησης είναι μερικά λεπτά και έτσι δεν απαιτείται παραμονή του ασθενή στο Νοσοκομείο.

Η Μονάδα Βραχυθεραπείας του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας διαθέτει τις εγκαταστάσεις ενός άνετου και ασφαλούς μικρού χειρουργείου με σύγχρονη υποδομή, όπου μπορούν να αντιμετωπιστούν σχεδόν όλες οι περιπτώσεις που έχουν ανάγκη βραχυθεραπείας.

  

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ

Ογκολόγος Ακτινοθεραπευτής Διευθυντής Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής

Ογκολογίας Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ

Διεύθυνση

Λεωφόρος Κηφισίας 37-39,

15123, Μαρούσι

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2106185253 - 6974441108

by site4doctor and MyMedical