6974441108     

Ευάγγελος Μαραγκουδάκης

Ογκολόγος Ακτινοθεραπευτής Διευθυντής Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής

Ογκολογίας Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ

Η ομάδα μας


Το ανθρώπινο δυναμικό του κέντρου έχει μεγάλη εμπειρία, πολλοί έχουν εργαστεί επί σειρά ετών στην Αμερική και την Ευρώπη και είναι εκπαιδευμένοι στην χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού. Όλες οι θεραπείες πραγματοποιούνται βάσει Ιατρικών Πρωτοκόλλων του τμήματος και διεθνών οργανισμών (RTOG, ASTRO, ESTRO), τα οποία παρέχουν τις κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής των θεραπειών σε όλα τα στάδια (έρευνα, θεραπεία, παρακολούθηση).

Το κέντρο ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας υποστηρίζεται από άρτια οργανωμένο τμήμα Ιατρικής Φυσικής στελεχωμένο από ακτινοφυσικούς με μεταπτυχιακά διπλώματα σπουδών (MSc, Ph.D) και συνεχείς μετεκπαιδεύσεις σε μεγάλα κέντρα του εξωτερικού.

Το κέντρο ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας διαθέτει επίσης:

  • Ψυχολογική υποστήριξη από ειδικευμένη ψυχολόγο στην ογκολογία
  • Άριστη ακτινοπροστασία εγκαταστάσεων και δοσιμετρία ακτινοβολιών από το τμήμα Ιατρικής Φυσικής σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ

Ογκολόγος Ακτινοθεραπευτής Διευθυντής Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής

Ογκολογίας Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ

Διεύθυνση

Λεωφόρος Κηφισίας 37-39,

15123, Μαρούσι

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2106185253 - 6974441108

by site4doctor and MyMedical